اطلاعیه ها

سامانه پیام – زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی کارشناسان تغذیه / کارشناسان بهداشت محیط / کارشناسان سلامت روان / کارشناسان بهداشت حرفه ای / خدمات شرکت گلبهار زاینده رود

سامانه پیام متقاضیان محترم آزمون استخدامی شرت گلبهار زاینده رود باتوجه به برگزاری آزمون کتبی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ جهت رشته های شغلی مورد نیاز شرکت گلبهار زاینده رود نمرات آزمون …

سامانه پیام – زمانبندی و منابع آزمون استخدامی کارشناسان تغذیه و کارشناسان روانشناسی شبکه بهداشت شهرستان مبارکه شرکت بهبود سلامت هستی

منابع و زمانبندی استخدام کارشناسان تغذیه و روانشناسان قابل توجه متقاضیان آزمون کارشناسان تغذیه و روانشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه شرکت بهبود هستی سلامت ۱-کارشناسان روانشناسی متقاضیانی که …

سامانه پیام – زمانبندی و منابع آزمون کارشناسان تغذیه و روانشناسان مرکز بهداشت خمینی شهر (شرکت گلبهار زاینده رود)

منابع و زمانبندی استخدام کارشناسان تغذیه و روانشناسان قابل توجه متقاضیان آزمون کارشناسان تغذیه و روانشناسان مرکز بهداشت خمینی شهر شرکت گلبهار زاینده رود ۱-کارشناسان روانشناسی متقاضیانی که مدارک ارسالی …

سامانه پیام – زمانبندی و منابع آزمون کارشناسان تغذیه و روانشناسان شرکت گلبهار زاینده رود

منابع و زمانبندی استخدام کارشناسان تغذیه و روانشناسان قابل توجه متقاضیان آزمون کارشناسان تغذیه و روانشناسان شرکت گلبهار زاینده رود، متقاضیانی که مدارک ارسالی آن ها با شرایط اعلام شده …