هدف

هدف اصلی ما از طراحی و توسعه این سامانه اطلاع رسانی و تسهیل در روند جذب نیروی انسانی است.

تعداد اطلاعیه های هر شرکت

در این بخش می توانید تعداد اطلاعیه های شرکت های طرف قرارداد را مشاهده کنید:

3
آرکا سلامت سپاهان
7
ماهان گستر صعود
7
پیشرو طب خوارزمی
4
یکتا محبوب سلامت

اطلاعیه ها