استخدام پرستار بیمارستان خورشید(شرکت پیشرو طب خوارزمی)

« بسمه تعالی »

سال مهار تورم و رشد تولید (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی))

طرح عدالت و تعالی نظام سلامت

آگهی فراخوان جذب نیرو جهت مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی

اصغر (ع) بصورت شرکتی

مقدمه:

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسلام (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)، شرکت خدمات پیمانکاری پیشروطب خوارزمی در نظر دارد به منظور تأمین نیروی مورد نیاز خود در رشته شغلی کارشناس پرستاری ( ۱۵نفر ) و بصورت شرکتی جهت مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) ، افراد واجدالشرایط را از طریق سنجش توانمندیهای عمومی(آزمون کتبی) و سنجش توانمندیهای تخصصی(مصاحبه شغلی ) پس از طی کردن مراحل گزینش وسایر ضوابط به صورت شرکتی به شرح ذیل جذب نماید.

بخش اول : تعاریف

آزمون کتبی : سنجش دانش عمومی و اختصاصی داوطلبان که بصورت آزمون کتبی برگزار می شود و مفاد امتحانی آن براساس اطلاعات عمومی و رشته شغلی مربوطه می باشد.

مصاحبه شغلی : سنجش حضوری توانمندیهای تخصصی است که ازطریق آزمون کتبی قابل سنجش نمی باشد۰

داوطلب آزاد : به شخصی اطلاق میشود که در زمان ثبت نام، مشمول سهمیه ایثارگران ، سهمیه معلولین وشاغل درشرکتهای طرف قرارداد دانشگاه(تامین نیروی انسانی) نباشد.

داوطلب بهزیستی : به فردی اطلاق می شود که با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از ۳ درصد سهمیه جذب قانون حمایت از حقوق افراد بهزیستی می باشد.

داوطلب ایثارگر: ایثارگران شامل موارد زیر هستند:

الف ( ایثارگران سهمیه بیست و پنج(۲۵درصد)

ب) ایثارگران سهمیه پنج(۵درصد)

جانبازان

رزمندگا ن با سابقه حداقل شش ماه حضو ر داوطلبانه د ر جبهه ها

آزادگان

همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ما ه حضور داوطلبانه در جبهه ها

همسر و فرزندان شهدا

فرزندا ن جانبازان زیر بیست و پنج درصد

همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

فرزندا ن آزادگان کمتر از یک سال اسارت

همسر و فرزندا ن آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت

پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

تذکر: مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از :

  1. معاونت نیروی انسانی هر یک از رد ه های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود.

۲. معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی

اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل

۳. معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران

بخش دوم : شرایط عمومی و اختصاصی جذب شرکتی

الف) شرایط عمومی داوطلبان :

ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ـ تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح درقانون اساسی

ـ داشتن تابعیت ایرانی

ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

ـ عدم اعتیاد دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

ـ عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

ـ نداشتن منع جذب در دستگاه­های دولتی به­موجب آرای مراجع قانونی

ـ داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه­های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

ـ عدم اشتغال درشرکتهای خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( به صفحه تذکرات مراجعه فرمایید )

ـ داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن جذب می­شوند ، بر اساس سنجش سلامت ( طب کار )

ب) شرایط اختصاصی داوطلبان :

۱- شرایط سنی :

داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثر ۴۰ سال تمام تا تاریخ انتشار آگهی

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الف)جانبازان و آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک‌سال اسارت و بالاتر ، از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

ب) سایر مشمولین ۲۵درصد و ۵درصد در صورت ثبت نام در آزمون ، مکلف به رعایت حداکثر سن های اعلام شده در ذیل میباشند، در غیر اینصورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد.

ـ پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان ۵سال

ـ داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب دراثر مجروحیت درجبهه ها .

ج) مدت خدمت سربازی برای آقایان

د)داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف ( اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح ) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

ذ) به استناد بند الف ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدودیت سنی اضافه میشود.

ر) داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در مؤسسه و سایر مؤسسات تابعه وزارت مطبوع و یا شرکت های خدمات پیمانکاری تامین نیرو طرف قرارداد آنها ( خرید خدمات تامین نیروی انسانی ) به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ فراخوان با مؤسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان ۵سال

ز)سابقه مشمولین موضوع تبصره ۴ ماده ۳۳آیین نامه اداری استخدامی ( مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتی ) حداکثر به مدت ۵سال قابل محاسبه است.

نکته : مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از ۱۵ سال بیشتر نخواهد بود.(ایثارگران تابع قوانین و مقررات مربوطه می باشند)

۲- مدرک تحصیلی :

الف) صرفا کارشناسی در رشته تحصیلی پرستاری

بخش سوم : محل و رشته شغلی مورد تقاضا

محل جغرافیایی خدمت

رشته شغلی مورد نیاز

تعداد مورد نیاز

جنسیت

شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی

زن

مرد

مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع)

کارشناس پرستاری

۱۵نفر

🗸

🗸

صرفاکارشناسی در رشته تحصیلی پرستاری

بخش چهارم : مراحل ثبت نام در آزمون

الف) نحوه و زمان ثبت نام متقاضیان:

متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۳۰ /۰۱ /۱۴۰۲ حداکثر تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه مورخ ۰۵ /۰۲ /۱۴۰۲ نسبت به ثبت نام الکترونیکی در سامانه به نشانی اینترنتی: https://payam98.ir اقدام وکدرهگیری دریافت نمایند.

نکته۱: به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و به هیچ وجه مدت ثبت نام تمدید نخواهد شد.

ب) مدارک مورد نیاز ثبت نام درآزمون

ـ بارگذاری تصویر اصل مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری

ـ بارگذاری تصویر اصل کارت ملی ( پشت و رو )

ـ بارگذاری تصویر اصل شناسنامه به انضمام تمام صفحات آن (فرد و در صورت دارا بودن همسر و فرزندان جهت بررسی ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی )

ـ بارگذاری تصویر اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم(ویژه برادران)

ـ بارگذاری تصویر اصل مدارک دال بر ایثارگری (برای دارندگان سهمیه ایثارگری)

ـ بارگذاری تصویر اصل گواهی معلولیت (معلولین عادی) حسب مورد از مراجع ذیربط (سازمان بهزیستی)

ـ بارگذاری اصل فیش پرداخت حق ثبت نام به حساب ذیل :

عنوان حساب

شماره حساب

شماره شناسه

شماره شبا

درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک مرکزی

۴۰۰۱۰۸۳۱۰۳۰۲۱۹۸۳

۳۵۰۰۸۳۱۶۱۱۲۴۴۰۰۲۵۰۱۰۳۵۳۴۰۰۰۰۰۰

IR-570100004001083103021983

ـ بارگذاری عکس ۴×۳ پرسنلی بدون حاشیه ها ی اضافی که در سال جاری گرفته شده باشد

.

  • حداقل حجم فایل عکس ۵۰ کیلو بایت و حداکثر ۱۰۰ کیلوبایت و در قالب JPG باید باشد .
  • اسکن عکس از روی کارت های شناسایی کارت ملی، شناسنامه و مدارک مشابه قابل قبول نمی باشد .
  • عکس متقاضیان زن باید با حجاب و صورت آنان به طور کامل مشخص باشد .
  • در صورت استفاده از عکس غیرمعتبر، ثبت نام متقاضی باطل می شود و اجازه شرکت در آزمون را ندارند.

ج) زمان و مکان برگزاری آزمون : داوطلبین مکلف هستند سایت های https://payam98.ir و https://mui.ac.ir جهت اطلاع رسانی را برای زمان و مکان انجام آزمون کتبی ، مصاحبه شغلی یا توأما روزانه بررسی نمایند. ضمنا پیامک هم برای فرد داوطلب ارسال خواهد شد. بنابراین شماره تلفن همراهی در زمان ثبت نام در سامانه https://payam98.ir ثبت گردد که دایما فعال

و در دسترس باشد.

بدیهی است با توجه به مدارک ذکر شده در صورت هرگونه عدم آگاهی از اطلاع رسانی مراحل فراخوان جذب نیرو صرفا بر عهده داوطلب خواهد بود و حق هرگونه اعتراض از ایشان سلب خواهد گردید.

بخش پنجم : نحوه پذیرش داوطلبان و اعلام نتایج

الف) تعیین حد نساب آزمون کتبی :

حد نصاب آزمون کتبی = ۵۰ درصد میانگین کل سه نفر دارای بالاترین امتیاز

ـ کسب حد نصاب نمره آزمون کتبی برای مشمولین ۵درصد ایثارگری ، ۳درصد بهزیستی و سهمیه آزاد الزامی است.

ب ) نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول ( آزمون کتبی ) به میزان سه برابر ظرفیت محل جغرافیایی خدمت با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه جهت انجام مصاحبه شغلی ، در سایت شرکت به آدرس http://payam98.ir ، بارگذاری میگردد.

ج ) بررسی و جمع بندی امتیاز مکتسبه :

ـ ۷۰درصد نمره سنجش توانمندیهای عمومی ( آزمون کتبی ) و ۳۰ درصد نمره سنجش توانمندیهای تخصصی ( مصاحبه شغلی ) ملاک امتیاز میباشد .

ـ تبصره : موارد زیر به حداکثر نمره مکتسبه ( ۷۰ درصد + ۳۰ درصد ) اضافه میگردد.

ـ به استناد بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز هر فرزند دو درصد و مجموعا حداکثر تا ده درصد نمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد ( آقا / خانم )

د ) اعلام نتایج :

ـ از کل مجوز آگهی ۳۰ درصد آن برابر قوانین و مقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد . از ۳۰ درصد مورد اشاره ، بیست و پنج درصد ( ۲۵% ) به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵% ) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و پنج درصد (۵%) سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان زیر یکسال اسارت اختصاص می یابد.

ـ پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط و بر اساس نمره فضلی صورت خواهد پذیرفت.

ـ سهمیه بهزیستی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی از سه (۳) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.( معلولین باید توانایی لازم برای انجام کاری که برای آن جذب میشوند را بر اساس نظریه سنجش سلامن ( طب کار ) داشته باشند.)

ـ کسب حد نصاب ۵۰ درصد مجموع کل آزمون جهت باقی ماندن فرد داوطلب در بانک ذخیره نیرو ( رزرو ) برای داوطلبان الزامی است )

ـ در رشته محل هایی که صرفا یک مجوز به کارگیری وجود دارد اعمال هرگونه سهمیه وجاهتی ندارد و ملاک پذیرفته شده صرفا به ترتیب نمره فضلی خواهد بود.

بخش ششم : تذکرات و توصیه های کلی

ـ ثبت نام نیروهای شاغل در شرکتهای طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشروط میباشد.نیروهای شاغل در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد ( تامین نیروی انسانی ) فقط با اعلام انصراف یک ماه قبلی و کتبی و یا اتمام قرارداد و یا ارائه تسویه حساب امکان شرکت در فراخوان (آزمون / مصاحبه / ترکیبی ) سایر شرکت های مورد اشاره ( حتی رشته شغلی دیگری ) را خواهند داشت .

ـ داوطلبان صرفا در صورتی میتوانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) آنان مطابق با عناوین مدرک تحصیلی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی جذب یکسان بوده و همچنین مدرک تحصیلی ثبت نامی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) داوطلب، در متن گواهینامه موقت وی درج گردیده باشد.

ـ مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود واگر در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از ادامه خدمت فرد خاطی جلوگیری خواهد شد و داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت عقد قرارداد و شروع بکار، قرارداد فرد مزبور لغو و بلا اثر می گردد و حق اعتراض از داوطلب برابرقوانین ومقررات مربوطه سلب می شود.

ـ داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند. لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن، اولین روز ثبت نام می باشد.

ـ اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تایید مراجع ذیصلاح از طریق درگاه های اینترنتی به آدرس https://payam98.ir و https://mui.ac.ir به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

بسمه تعالی

مدیر عامل محترم شرکت ……………….

اینجانب : ……………………………………. با کد ملی : ………………………………… فارغ التحصیل رشته شغلی : ………………………..

از تاریخ : …………………………… لغایت : …………………………… مشمول قانون طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در شبکه

/ مرکز / بیمارستان ……………………………………… و از تاریخ : …………………………. لغایت : ………………………. در شبکه /

مرکز / بیمارستان ………………………………………. تداوم طرح خدمت را طی نموده و گواهی پایان طرح دریافت نموده ام.

متعهد میگردم در حال حاضر مشمول تداوم طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نمیباشم.

نام و نام خانوادگی :

امضاء و اثر انگشت:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.