تاریخ آزمون و مصاحبه رشته های شغلی( کارشناس مامایی، کارشناس بهداشت حرفه و علوم تغذیه) شرکت کوثر پرستار سپاهان

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان آزمون و مصاحبه رشته های شغلی( کارشناس ماما ، کارشناس بهداشت حرفه و کارشناس علوم تغذیه) شرکت کوثر پرستار سپاهان طرف قرارداد مرکز بهداشت شماره یک …

سامانه پیام

تمدید/استخدام کارشناس و کارشناس ارشد روانشناس بالینی شبکه بهداشت و درمان خوانسار(شرکت زرین بهداشت)

بسمه تعالی سال تولیددانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو کارشناس یا کارشناس ارشد روانشناس بالینی مقدمه : پس از حمد خدا و درود و صلوات …