سامانه پیام-آگهی استخدام کارشناس پرستاری جهت بیمارستان امام حسین گلپایگان شرکت پیشروطب خوارزمی

باتوجه به اینکه شرکت پیشرو طب خوارزمی در نظر دارد جهت تکمیل کادرپرسنلی خود در رشته شغلی کارشناس پرستاری جهت بیمارستان امام حسین گلپایگان ( ۵نفر) **از طریق آزمون / …

سامانه پیام – استخدام کارشناس روانشناس(بالینی/ عمومی) جهت شبکه بهداشت شهرستان برخوار شرکت بهبود سلامت هستی

جذب کارشناس روانشناسی (بالینی / عمومی) یک نفر بصورت شرکتی برای شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار زیر نظر شرکت بهبود سلامت هستی برگزار می گردد. لذا متقاضیان میتوانند جهت …

سامانه پیام-زمانبندی آزمون استخدامی کارشناس روانشناس بالینی جهت مرکز بهداشت فلاورجان شرکت کوثر پرستار سپاهان

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان شغل کارشناس روانشناسی بالینی شرکت کوثر پرستار سپاهان در مراکز شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان می‌رساند. آزمون کتبی و مصاحبه در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ …