سامانه پیام

سامانه پیام – آگهی استخدام کارشناس پرستاری کارشناس هوشبری و کاردان اتاق عمل جهت شرکت پیشروطب خوارزمی

باتوجه به اینکه شرکت پیشرو طب خوارزمی در نظر دارد جهت تکمیل کادرپرسنلی خود در رشته های شغلی کارشناس پرستاری ، کارشناس هوشبری و کاردان اتاق عمل جهت واحدهای تحت …

سامانه پیام- اطلاعیه متقاضیان شرکت کننده آزمون رانندگی آمبولانس شرکت آریا خطوط سپاهان

متقاضیان شرکت کننده آزمون رانندگی آمبولانس، مدارک خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ به کارگزینی یا امور اداری واحد مربوطه(بوئین میاندشت،چادگان،خوانسار)جهت بررسی مستندات تحویل دهند. تأکید می …