سامانه پیام_ زمانبندی مصاحبه خدمات بیمارستان فریدن (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

به اطلاع شما متقاضیان گرامی می رسانیم مصاحبه خدمات بیمارستان فریدن (شرکت پیشرو طب خوارزمی) راس ساعت ۱۰ صبح مورخ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ برگزار می گردد. آدرس :خمینی شهر -خیابان امیرکبیر-کوچه …

سامانه پیام

سامانه پیام _ استخدام نیروی کارشناس پرستاری _ فناوری اطلاعات سلامت HIT _ مددکار اجتماعی (شرکت پیشروطب خوارزمی)

بسمه تعالی باتوجه به اینکه شرکت پیشرو طب خوارزمی در نظر دارد پیرو فراخوان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۲/۰۵، جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در رشته های شغلی مورد نیاز به …

سامانه پیام

سامانه پیام _استخدام نیروی کارشناس تغذیه برای شبکه بهداشت و درمان شهرضا _ شرکت کوثر پرستار سپاهان

در صورت عدم بارگذاری مدارک تحصیلی استخدام شما تایید نمیگردد. شرکت کوثر پرستار سپاهان در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در رشته شغلی کارشناس تغذیه جهت مراکز تحت …

سامانه پیام

سامانه پیام_فراخوان جذب گروه شغلی منشی بخش (فناوری اطلاعات سلامت) و خدمات جهت مرکزآموزشی درمانی موسی کاظم (ع) اصفهان به صورت شرکتی

بسمه تعالی با توجه به اینکه شرکت ثریا سازان سپاهان در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در رشته های شغلی مورد نیاز به شرح ذیل جهت واحد طرف …

سامانه پیام

سامانه پیام_فراخوان جذب گروه شغلی منشی بخش (فناوری اطلاعات سلامت) و خدمات جهت مرکزآموزشی درمانی موسی کاظم (ع) اصفهان به صورت شرکتی

بسمه تعالی با توجه به اینکه شرکت ثریا سازان سپاهان در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در رشته های شغلی مورد نیاز به شرح ذیل جهت واحد طرف …