سامانه پیام

سامانه پیام _ استخدام رشته شغلی انتظامات(حفاظت فیزیکی)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت ثریا سازان )

سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی انتظامات (حفاظت فیزیکی) بصورت شرکتی مقدمه پس از حمد خدا و درود …

سامانه پیام

سامانه پیام_ آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی انتظامات (حفاظت فیزیکی) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت آریا خطوط سپاهان)

سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی انتظامات (حفاظت فیزیکی) بصورت شرکتی مقدمه پس از حمد خدا و درود …

سامانه پیام

سامانه پیام_ استخدام رشته شغلی انتظامات(حفاظت فیزیکی) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی انتظامات (حفاظت فیزیکی) بصورت شرکتی مقدمه پس از حمد خدا و درود …

سامانه پیام

سامانه پیام_ استخدام رشته شغلی انتظامات(حفاظت فیزیکی) دانشگاه علوم پزشکی (شرکت آرکا سلامت سپاهان )

سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی انتظامات (حفاظت فیزیکی) بصورت شرکتی مقدمه پس از حمد خدا و درود …

سامانه پیام

سامانه پیام _آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی انتظامات (حفاظت فیزیکی)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شرکت یکتا محبوب سلامت

سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی انتظامات (حفاظت فیزیکی) بصورت شرکتی مقدمه پس از حمد خدا و درود …

سامانه پیام_زمانبندی آزمون و مصاحبه رسته شغلی کارشناس تغذیه شرکت کوثر پرستار سپاهان طرف قرارداد مرکز بهداشت شماره یک اصفهان و شبکه بهداشت و درمان شهرضا و شبکه بهداشت و درمان سمیرم(کوثر پرستار سپاهان)

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان رسته شغلی کارشناس تغذیه شرکت کوثر پرستار سپاهان طرف قرارداد مرکز بهداشت شماره یک اصفهان و شبکه بهداشت و درمان شهرضا و شبکه بهداشت و درمان …

سامانه پیام_ زمانبندی آزمون و مصاحبه نیروی خدمات شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه(شرکت گلبهار زاینده رود)

قابل توجه متقاضیان نیروی خدمات: جلسه آزمون و مصاحبه استخدام شرکتی جهت بکارگیری در مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ در سالن آمفی …

سامانه پیام

سامانه پیام_جذب نیروی کارشناس/ کارشناس ارشد تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرضا ( شرکت کوثر پرستار سپاهان)

جذب نیروی کارشناس تغذیه شرکت کوثر پرستار سپاهان شرکت کوثر پرستار سپاهان در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در رشته شغلی کارشناس تغذیه جهت مراکز تحت پوشش شبکه …

سامانه پیام

سامانه پیام _جذب نیروی کارشناس / کارشناس ارشد علوم تغذیه شبکه بهداشت و درمان سمیرم (شرکت کوثر پرستار سپاهان)

شرکت کوثر پرستار سپاهان در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در رشته شغلی کارشناس تغذیه جهت مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان سمیرم (یک نفر نیروی کارشناس …

سامانه پیام

سامانه پیام_جذب نیروی کارشناس /کارشناس ارشد روانشناس بهداشت شماره یک اصفهان (شرکت کوثر پرستار سپاهان)

شرکت کوثر پرستار سپاهان در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در رشته شغلی کارشناس روانشناس جهت مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک اصفهان (یک نفر نیروی کارشناس/ …

سامانه پیام -زمانبندی آزمون و مصاحبه نیروی خدمات شبکه بهداشت درمان شهرستان خمینی شهر (شرکت گلبهار زاینده رود)

قابل توجه متقاضیان نیروی خدمات جهت شبکه بهداشت درمان شهرستان خمینی شهر. مدارک بارگذاری شده در سایت و سوابق بیمه /ایثارگری و مدرکی دال بر بومی بودن خود را در …

سامانه پیام _زمانبندی آزمون و مصاحبه نیروی خدمات گلپایگان٬ چادگان ٬ بویین(شرکت ستاره ماندگار ایرانیان)

با توجه به برگزاری آزمون در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۸ صبح در مکان شبکه بهداشت و درمان گلپایگان به آدرس گلپایگان خیابان امام حسین روبروی بلوار حافظ، …

سامانه پیام

سامانه پیام _استخدام نیروی کارشناس پرستاری و کارشناس / کاردان فناوری اطلاعات سلامت HIT در اصفهان و خمینی شهر (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

با توجه به اینکه شرکت پیشرو طب خوارزمی در نظر دارد ، جهت تکمیل کادرپرسنلی خود در رشته های شغلی مورد نیاز به شرح زیر جهت واحدهای طرف قرارداد از …

سامانه پیام _زمانبندی آزمون و مصاحبه نیروی خدمات شبکه بهداشت و درمان تیران (شرکت گلبهار زاینده رود)

سلام متقاضیان محترم نیروی خدمتگزار برای انجام آزمون و مصاحبه در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ راس ساعت ۷ صبح به همراه اصل مدارک خود به آدرس ذیل شهر تیران( بلوار …