سامانه پیام_ زمانبندی آزمون و مصاحبه رشته شغلی انتظامات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مراکز تابعه دانشگاه

قابل توجه داوطلبین(ثبت نام کنندگان مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ لغایت ۱۴۰۱/۰۵/۱۱) آزمون جذب نیروی شرکتی حفاظت فیزیکی (انتظامات) دانشگاه علوم پزشکی و مراکز تابعه دانشگاه زمان برگزاری آزمون کتبی، دوشنبه ۱۴ شهریورماه …

سامانه پیام -زمانبندی مصاحبه و آزمون رشته شغلی فناوری اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان استخدام رشته شغلی فناوری اطلاعات سلامت میرساند راس ساعت ۹:۳۰ صبح و فناوری اطلاعات راس ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ به آدرس خمینی شهر …

سامانه پیام-زمانبندی آزمون خدمات خمینی شهر و بیمارستان شهید منتظری(شرکت پیشرو طب خوارزمی)

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان استخدام رشته شغلی خدمات خمینی شهر و بیمارستان شهید منتظری میرساند که روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ راس ساعت ۱۰ صبح به آدرس خمینی شهر خیابان امیرکبیر …

سامانه پیام_زمانبندی آزمون حفاظت فیزیکی (انتظامات) دانشگاه علوم پزشکی و مراکز تابعه دانشگاه

قابل توجه داوطلبین آزمون جذب نیروی شرکتی حفاظت فیزیکی (انتظامات) دانشگاه علوم پزشکی و مراکز تابعه دانشگاه: زمان برگزاری آزمون کتبی،دوشنبه ۱۴ شهریور ماه در محل دانشگاه می باشد. لازم …

سامانه پیام

سامانه پیام-استخدام نیرو رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) استخدام نیرو رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت پیشرو …

سامانه پیام

سامانه پیام _ استخدام نیرو رشته شغلی مسئول خدمات امور مالی (حسابدار) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) استخدام نیرو رشته شغلی مسئول خدمات امور مالی (حسابدار) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت …

سامانه پیام

سامانه پیام _زمانبندی آزمون و مصاحبه استخدام رشته شغلی پرستاری (بادرود)شرکت ثریا سازان سپاهان

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان استخدام رشته شغلی پرستاری (بادرود) میرساندد که روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ در مکان شبکه بهداشت و درمان نطنز برگزار میگردد.همراه داشتن کارت آزمون و تمامی مدارک …

سامانه پیام

سامانه پیام_ استخدام نیروی خدمات جهت شغل نانوایی در ارگان دولتی( شرکت خدماتی رادین کوشا)

متن اطلاعیه آگهی فراخوان جذب نیروی خدمات جهت شغل نانوایی در ارگان دولتی شرکت خدماتی رادین کوشا خاورمیانه در نظر دارد برای تأمین نیروی مورد نیاز در رشته شغلی خدمات …

سامانه پیام

سامانه پیام_استخدام کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( شرکت آرکا سلامت سپاهان)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی پرستاری بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا و درود و صلوات …

سامانه پیام

سامانه پیام _ استخدام کارشناس تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت کوثر پرستار)

بسمه تعالی سال تولیددانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) استخدام کارشناس تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت کوثر پرستار) آگهی فراخوان جذب نیرو کارشناس تغذیه به صورت شرکتی …

سامانه پیام

سامانه پیام_ استخدام نیروی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) استخدام نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت پیشرو طب …

سامانه پیام

سامانه پیام _استخدام کارشناس فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) استخدام نیرو رشته شغلی کارشناس فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت پیشرو طب خوارزمی) …

سامانه پیام

سامانه پیام-استخدام کارشناس فناوری اطلاعات (IT) دانشگاه علوم پزشکی (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) استخدام نیرو رشته شغلی کارشناس فناوری اطلاعات (IT) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت پیشرو …

سامانه پیام

سامانه پیام _ استخدام نیرو رشته شغلی مسئول خدمات امور مالی (حسابدار) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) استخدام نیرو رشته شغلی مسئول خدمات امور مالی (حسابدار) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت …

سامانه پیام

سامانه پیام – استخدام رشته شغلی فناوری سلامت (HIT) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت آرکا سلامت سپاهان)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) استخدام رشته شغلی فناوری سلامت (HIT) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت آرکا سلامت سپاهان) آگهی فراخوان جذب …

سامانه پیام

سامانه پیام _استخدام نیروی شغلی کمک پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت آرکا سلامت سپاهان)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) استخدام رشته شغلی کمک پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت آرکا سلامت سپاهان) آگهی فراخوان جذب نیرو …

سامانه پیام

سامانه پیام _ استخدام رشته شغلی پرستاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت آرکا سلامت سپاهان)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) استخدام رشته شغلی پرستاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شرکت آرکا سلامت …