سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،استخدام پرستار،هوشبری،فوریت های پزشکی در مرکز فوریت های پزشکی ۱۱۵ اصفهان(شرکت آریا خطوط سپاهان)

اطلاعیه به آگاهی میرساند شرکت آریا خطوط سپاهان در نظر دارد جهت تکمیل کادرپرسنلی خود از طریق آزمون کتبی ، مصاحبه و سطح بندی علمی به صورت شرکتی تعدادی از …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_استخدام نیروی پذیرش درمانگاه شبانه روزی پیربکران و قهدریجان(شرکت ارتقا سلامت نوید)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) مقدمه : پس از حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسلام (ص) و اهل …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_استخدام نیروی خدمات جهت درمانگاه شبانه روزی پیربکران و قهدریجان(شرکت ارتقا سلامت نوید)

« بسمه تعالی » آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی پذیرش بصورت شرکتی مقدمه : پس از حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسلام (ص) و اهل …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_استخدام کارشناس فناوری اطلاعات سلامت(شرکت ثریاسازان سپاهان)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت بصورت شرکتی مقدمه :پس …

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_استخدام پرستاری بیمارستان امام خمینی(ره) فلاورجان (شرکت آرکا سلامت)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی پرستاری بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا و درود و صلوات …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_استخدام کارشناس پرستاری جهت شبکه بهداشت و درمان فلاورجان مرکز جامع سلامت شبانه روزی پیربکران و قهدریجان(شرکت آرکا سلامت)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی پرستاری بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا و درود و صلوات …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_استخدام علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی(شرکت گلبهار زاینده رود)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی کارشناس علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_استخدام کارشناس اتاق عمل بیمارستان امام خمینی فلاورجان(شرکت آرکا سلامت سپاهان)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی کارشناس اتاق عمل بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا و درود …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان _استخدام کمک پرستار جهت مرکز آموزشی درمانی فیض(شرکت پیشروطب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو جهت مرکز آموزشی درمانی فیض بصورت شرکتی مقدمه: پس از …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_استخدام کارشناس پرستاری بیمارستان شهید رجایی فریدن (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو جهت بیمارستان شهید رجایی فریدن بصورت شرکتی مقدمه: پس از …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_استخدام کارشناس پرستاری جهت مرکز شرق اصفهان(شرکت آرکا سلامت)

پنل سامانه پیام ۹۸ « بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی پرستاری بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان _استخدام کارشناس ماما جهت مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی (شرکت آرکا سلامت سپاهان)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی مامایی بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا و درود و صلوات …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_استخدام خدمات بیمارستان شهید دکتر بهشتی(شرکت آرکا سلامت )

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی خدمات بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا و درود و صلوات …

سامانه پیام

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -استخدام نیروی خدمات بیمارستان فاطمیه بادرود (ص) (شرکت ثریاسازان سپاهان)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی خدمات بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا و درود و صلوات …

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_اعلام اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه استخدام انتظامات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مراکز تابعه

بدینوسیله به اطلاع مصاحبه شوندگان استخدام انتظامات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مراکز تابعه می رساند اسامی پذیرفته شدگان این مرحله به شرح زیر می باشد. اعلام نتایج رشته شغلی …

زمانبندی آزمون و مصاحبه نیروی خدمات بیمارستان سیدالشهداء(شرکت آرکا سلامت سپاهان)

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان ثبت نام استخدام خدمات بیمارستان سیدالشهداء می رساند که زمان برگزاری آزمون و مصاحبه روز شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ راس ساعت ۸ صبح در بیمارستان سیدالشهداء برگزار میگردد …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_ استخدام پرستار_مرکز جامع سلامت دستجاء( شرکت آرکا سلامت سپاهان)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی پرستاری بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا و درود و صلوات …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_ استخدام رشته های شغلی کارشناس بینایی سنجی و کارشناس پرستاری ، بصورت شرکتی جهت بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان(شرکت پیشرو طب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو جهت بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان بصورت شرکتی مقدمه: پس …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_ استخدام رشته های شغلی کارشناس بینایی سنجی ، کارشناس اتاق عمل ، کارشناس هوشبری و کارشناس فناوری اطلاعات سلامت ، بصورت شرکتی جهت مرکز آموزشی درمانی فیض(شرکت پیشرو طب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو جهت مرکز آموزشی درمانی فیض بصورت شرکتی مقدمه: پس از …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان _استخدام رشته های شغلی کارشناس بینایی سنجی ، کارشناس رادیولوژی ، کارشناس هوشبری و کارشناس پرستاری ، بصورت شرکتی جهت بیمارستان حضرت رسول (ص) فریدونشهر (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو جهت بیمارستان حضرت رسول(ص) فریدونشهر بصورت شرکتی مقدمه: پس از …