سامانه پیام

استخدام بیمارستان امام حسین گلپایگان کارشناس بینایی سنجی، کارشناس پرستاری، استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) طرح عدالت و تعالی نظام سلامت آگهی فراخوان جذب نیرو جهت بیمارستان امام حسین …

سامانه پیام

استخدام علوم پزشکی اصفهان، کارشناسی بینایی سنجی، کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت جهت بیمارستان فیض

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) طرح عدالت و تعالی نظام سلامت آگهی فراخوان جذب نیرو جهت مرکز آموزشی درمانی …

سامانه پیام

استخدام علوم پزشکی اصفهان، بینایی سنجی، هوشبری و پرستاری جهت بیمارستان حضرت رسول (ص) فریدونشهر

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) طرح عدالت و تعالی نظام سلامت آگهی فراخوان جذب نیرو جهت بیمارستان حضرت رسول(ص) …

سامانه پیام

استخدام بیمارستان ۹ دی منظریه و بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، کارشناس پرستاری و کارشناس فناوری اطلاعات

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) طرح عدالت و تعالی نظام سلامت آگهی فراخوان جذب نیرو جهت بیمارستان های ۹دی …

سامانه پیام

استخدام بینایی سنجی، پرستار، هوشبری، کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، و کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار

« بسمه تعالی » استخدام بینایی سنجی ،کارشناس پرستاری، کارشناس هوشبری، کارشناس فناوری اطلاعات سلامت و کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار آگهی فراخوان جذب نیرو بینایی سنجی …

سامانه پیام

استخدام بینایی سنجی و کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی، دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان بوعلی چادگان

« بسمه تعالی » استخدام بینایی سنجی و کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان بوعلی چادگان آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی کارشناسی بینایی سنجی و کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان …

سامانه پیام

استخدام کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

« بسمه تعالی » آگهی فراخوان جذب رشته شغلی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت بصورت شرکتی استخدام کارشناس فناوری اطلاعات سلامت استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استخدام بیمارستان خاتم الانبیا نطنز …

سامانه پیام

استخدام کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر

« بسمه تعالی » آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر استخدام کارشناس بهداشت محیط استخدام دانشگاه علوم …

آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری بصورت شرکتی(یکتا محبوب)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا و درود و …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_استخدام دارویار جهت مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع) (شرکت آرکا سلامت)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی دارویار بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا و درود و صلوات …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_استخدام رشته شغلی کمک پرستاری جهت مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع)(شرکت آرکا سلامت)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی کمک پرستاری بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا و درود و …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_استخدام کارشناس علوم تغذیه جهت مرکز بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرضا(شرکت کوثر پرستار)

بسمه تعالی سال تولیددانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو کارشناس تغذیه به صورت شرکتی مقدمه : پس از حمد خدا و درود و صلوات …

زمانبندی آزمون و مصاحبه استخدام نیروی خدمات بیمارستان امام حسین (ع) شرکت آرکا سلامت سپاهان

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان رشته شغلی خدمات بیمارستان امام حسین میرساند آزمون و مصاحبه در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ راس ساعت ۸ صبح در بیمارستان امام حسین استان اصفهان برگزار …

زمانبندی آزمون استخدامی خدمه بوئین میاندشت (شرکت ستاره ماندگار ایرانیان)

آزمون استخدامی خدمه بوئین میاندشت در دانشگاه پیام نور شهرستان بویین میاندشت واقع در بلوار فرهنگ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ راس ساعت ۹ صبح برگزار میگردد  لطفا کلیه متقاضیان کپی و …