سامانه پیام

استخدام کارشناس مامایی در شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه(شرکت گلبهار زاینده رود)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) طرح عدالت و تعالی نظام سلامت آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی کارشناسی مامایی بصورت شرکتی مقدمه:پس …

سامانه پیام

استخدام کارشناس تغذیه و کارشناس یا ارشد بالینی شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر (شرکت گلبهار زاینده رود)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) طرح عدالت و تعالی نظام سلامت آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی کارشناس تغذیه و کارشناس یا …

اعلام نتایج نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی شهرستان های اصفهان

پذیرفته شدگان نهایی آزمون بکارگیری نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی کدملی پذیرفته شدگان آزمون بکارگیری نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی شهرستان بوئین میاندشت ۱۱۲۰۰۷۰۸۲۱ ۶۲۱۹۹۵۰۶۹۰ ۶۲۱۰۰۴۸۰۲۱ ۶۲۱۰۰۳۹۳۵۹ کدملی پذیرفته شدگان آزمون بکارگیری …

اعلام نتایج نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی اصفهان

پذیرفته شدگان نهایی آزمون بکارگیری نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی کدملی پذیرفته شدگان آزمون بکارگیری نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی شهرستان اصفهان(مرد) ۶۲۲۰۰۲۳۸۱۱ ۱۲۷۲۲۲۷۶۷۷ ۱۲۷۰۴۰۲۱۹۶ ۱۲۷۱۴۷۰۹۶۹ ۱۱۳۰۵۳۹۷۸۴ ۱۲۷۱۸۹۸۰۹۸ ۱۲۷۱۰۸۳۷۱۱ ۵۷۵۰۰۶۳۰۷۰ ۵۴۱۰۱۰۴۹۶۱ ۱۲۷۲۹۸۸۹۱۰ …

فوری/ اطلاعیه زمان آزمون رشته های شغلی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان (شرکت کوثر پرستار سپاهان)

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان آزمون و مصاحبه رشته های شغلی( بهداشت عمومی – خانواده و مامایی، کارشناسی بهداشت حرفه، کارشناس علوم تغذیه) شرکت کوثر پرستار سپاهان طرف قرارداد مرکز بهداشت …

اطلاعیه شماره پنجم

“بسمه تعالی” سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) طرح عدالت و تعالی نظام سلامت “اطلاعیه شماره پنجم” “کلیه متقاضیانی که مجاز به ورود به مرحله …

سامانه پیام

استخدام کارشناس و کارشناس ارشد تغذیه در مرکز خدمات درمان نوایی دولت آباد(مرکز خدمات درمان نوایی دولت آباد)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) طرح عدالت و تعالی نظام سلامت آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی کارشناس و کارشناس ارشد تغذیه …

سامانه پیام

استخدام کارشناس بهداشت عمومی و ماما در شبکه بهداشت اصفهان(شرکت کوثر پرستار سپاهان)

بسمه تعالی سال تولیددانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو کارشناس ماما بهداشت عمومی– خانواده یا کاردان ماما یا کاردان بهداشت عمومی- خانواده به صورت …