سامانه پیام

استخدام کارشناس بهداشت عمومی و ماما شبکه بهداشت و درمان گلپایگان(شرکت ستاره ماندگار ایرانیان)

«بسمه تعالی» سال مهار تورم و رشد اقتصادی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی کارشناس بهداشت خانواده،بهداشت عمومی و مامایی بصورت شرکتی مقدمه :  پس از …