سامانه پیام

استخدام کارشناس برق

نیرو جهت کار در دفتر شرکت،اصفهان آقا،جوان، ماهیانه ۷ روز ماموریت داخل و خارج از استان،حقوق و مزایا ۲۰ا لی ۳۰ میلیون ، بیمه دارد،نیازمند هستیم. برای اطلاعات بیشتر با …