وضعیت بومی بیمارستان فاطمیه بادرود

به اطلاع متقاضیان محترم می رساند وضعیت بومی برای رشته های شغلی شرکتی بیمارستان فاطمیه بادرود شهرستان نطنز ملاک عمل باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.