منابع آزمون مددکار بهداشتی ودرمانی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی

منابع آزمون مددکار بهداشتی ودرمانی:

آسیب شناسی اجتماعی( جامعه شناسی انحرافات) مولف: هدایت ا… ستوده

مددکاری اجتماعی کار با فرد۱ مولف: دکتر حسن موسوی چلک

مددکاری اجتماعی کار با جامعه مولف: دکتر محمد زاهدی اصل

مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوق اطفال و نوجوانان مولفین: دکتر مهدی هادی، دکتر سید جعفر کاظم پور

روانشناسی هیلگارد( جلد ۱ و ۲ ) مولفین:اتیکنسون،اسمیت،هکسما ترجمه: دکتر حسن رفیعی،دکتر محسن ارجمند، دکتر یوسف کریمی ، دکتر رضا زمانی و……

پروتکل های خدمات جامع مددکاری اجتماعی

پروتکل های تخصصی مددکاری اجتماعی در موارد کودک آزاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.