جدید: جذب ۸ ردیف شغلی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر (درمانگاه تخصصی شبانه روزی درچه ۲)

استخدام نیرو خدمه در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

استخدام کارشناس امور دفتری در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

استخدام کارشناس پرستاری در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

استخدام کارشناس تاسیسات در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

استخدام کارشناس رادیولوژی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

استخدام کارشناس علوم آزمایشگاه در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

استخدام کارشناس فناوری اطلاعات در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

استخدام کارشناس فناوری اطلاعات سلامت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.