منابع آزمون تجهیزات پزشکی

منابع آزمون تجهیزات پزشکی برای متقاضیان محترم به شرح زیر می باشد.

۱-دستورالعمل های تجهیزات معاونت درمان
۲-آئین نامه تجهیزات پزشکی اداره کل تجهیزات پزشکی
۳-ریاضی مهندسی نویسنده: آروین کرویت سینک
۴-تجهیزات بیمارستانی و کلینیک های پزشکی نویسنده: مسلم بگل
۵-طراحی و کاربرد تجهیزات پزشکی ۲جلد نویسنده: وبستر
۶-وسایل پزشکی کاربرد و ایمنی ۲ جلد نویسنده: برتیل جاکوبسون
۷-فیزیک پزشکی نویسنده: عباس تکاور
۸- مهندسی پزشکی و ابزار دقیق نویسنده: جوزف دی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.