منابع آزمون اتاق عمل و پرستاری

منابع آزمون پرستاری:

 • پرستاری مراقبت ویژه، داخلی جراحی:
 1. عسگری، محمدرضا، سلیمانی، محسن. کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش CCU،ICU و دیالیز. نشر بشری
 2. کتاب پرستاری داخلی جراحی، قلب و عروق، برونر و سودارث،۲۰۲۲
 3. کتاب پرستاری داخلی جراحی، گوارش، برونر و سودارث،۲۰۲۲
 4. کتاب پرستاری داخلی جراحی، سیستم عصبی، برونر و سودارث،۲۰۲۲
 5. کتاب پرستاری داخلی جراحی، مفاهیم و اصول اداره ی بیمار، برونر و سودارث،۲۰۲۲
 6. برونر و سودارث ۲۰۲۲ ، تنفس و تبادلات گازی
 7. برونر سودارث ۲۰۲۲، ارتوپدی انتشارات حیدری
 • پرستاری بهداشت جامعه:
 1. -Stanhope.M, Lancaster.J, public health nursing: Population-Centered Health Care in the Community , ۲۰۲۰,۱۰th edition,Mosby
 2. Peate.I, Wild.K,Nursing practice:knowledge and care,2018, 2nd Edition, Mosby
 3. Text book: Community Health Nursing
 4. برنامه راهنمای واکسیناسیون وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی،معاونت بهداشتی.چاپ هفتم.۱۳۹۴
 5. درسنامه پرستاری بهداشت جامعه ۱(خراسانی۱۳۸۸)
 6. اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی (خراسانی ۱۳۹۶)
 7. کتاب جامع بهداشت عمومی (حاتمی و همکاران) و دستورالعمل کنترل عفونت های بیمارستانی
 8. دستورالعمل های گندزدایی، استرلیزاسیون و کنترل عفونتهای بیمارستانی
 9. دستورالعمل های گندزدایی، استرلیزاسیون و کنترل عفونتهای بیمارستانی
 10. درسنامه پرستاری بهداشت عمومی و محیط (خراسانی۱۳۸۸)
 • پرستاری کودکان:
 1. درسنامه کشوری پرستاری کودک بیمار
 • بهداشت روان:
 1. کوشان م، واقعی س. روانپرستاری بهداشت روانی ۱، تهران: انتشارات اندیشه رفیع، ۱۳۹۵.
 2. کتاب روانپرستاری (بهداشت روانی ۲): {کوشان، محسن. واقعی، سعید. بهداشت روانی ۲. تهران: انتشارات اندیشه رفیع. ۱۳۹۸}
 • منابع آزمون اتاق عمل:

 1. ALEXANDER’ S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY
 2. کتاب تکنیک اتاق عمل بری و کهن جلد ۱ و ۲
 3. کتاب اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب ساداتی و گلچینی
 4. تکنیک ضدعفونی و استریل برای تکنولوژیست های جراحی، دکتر افسون صدیقی
 5. کتاب مراقبت از بیمار در جراحی چشم الکساندر/ ترجمه ساداتی و همکاران/ جلد۴
 6. تکنولوزی جراحی توراکس، قلب و عروق، ساداتی و همکاران
 7. تکنولوژی جراحی ارولوژی، ساداتی و همکاران
 8. کتاب تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی/ فصل ۱۶ (جراحی چشم)
 9. نکات کلیدی در جراحی قلب وICU (محسن میر محمدصادقی)
 10. تکنولوژی های جراحی مغز و اعصاب، مینا امیری و همکاران
 11. تکنولوژی های جراحی مغز و اعصاب، مینا امیری و همکاران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.