منابع آزمون کمک پرستاری

منابع کمک پرستاری برای متقاضیان محترم به شرح زیر می باشد.

کمک پرستاری، گردآورندگان: شمس الدین شمسی، غضنفر میرزا بیگی، اشرف السادات مصطفوی، با همکاری زهرا منجمد، صدیقه سالمی اعضاء هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه تهران. ۱۳۹۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.