منابع کارشناس امور مالی (حسابداری)

منابع کارشناس امور مالی (حسابداری) برای متقاضیان محترم به شرح زیر می باشد.

۱. اصول حسابداری ۱
۲. اصول حسابداری ۲
۳. اصول حسابداری ۳
۳. حسابداری دولتی
۴. حسابداری صنعتی ۱
۵. حسابداری مالی
۶. حسابرسی ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.