استخدام کارشناس و کارشناس ارشد تغذیه در مرکز خدمات درمان نوایی دولت آباد(مرکز خدمات درمان نوایی دولت آباد)

« بسمه تعالی »

سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی))

طرح عدالت و تعالی نظام سلامت

آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی کارشناس و کارشناس ارشد تغذیه بصورت شرکتی

مقدمه:پس از حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسلام (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)،شرکت خدمات پیمانکاری بهبود سلامت هستی در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز رشته شغلیکارشناس و یا کارشناس ارشد تغذیه تغذیه بصورت شرکتیبه تعداد ۱ نفر جهت مرکز خدمات درمان نوایی دولت آباد افراد واجدشرایط را از طریق سنجش توانمندیهای عمومی(آزمون کتبی)و سنجش توانمندیهای تخصصی (مصاحبه شغلی) یا توامان پس ازطی کردن مراحل گزینش وسایر ضوابط به صورت شرکتی به شرح ذیل جذب نماید.

بخش اول : تعاریف

آزمون کتبی:سنجش دانش عمومی داوطلبان که ب صورت آزمون کتبی برگزار می شود و مفاد امتحانی آن براساس ترکیب اطلاعات عمومی و رشته شغلی مربوطه می باشد.

مصاحبه شغلی:سنجش حضوری توانمندیهای تخصصی است که ازطریق آزمون کتبی قابل سنجشنمی باشد۰

داوطلب آزاد:به شخصی اطلاق میشود که در زمان ثبت نام، مشمول سهمیه ایثارگران، سهمیه معلولین وشاغل درشرکتهای طرف قرارداد بر اساس تامین نیروی انسانی نمیباشد.

داوطلب بهزیستی: به فردی اطلاق می شود که با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از ۳ درصد سهمیه جذب قانون حمایت از حقوق افراد بهزیستی می باشد.

داوطلب ایثارگر: ایثارگران شامل موارد زیر هستند :

الف ( ایثارگران سهمیه بیست وپنج(۲۵درصد)

ب)ایثارگران سهمیه پنج(۵درصد)

جانبازان

رزمندگا ن با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

آزادگان

همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

همسر و فرزندان شهدا

فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد

همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت

همسر و فرزندان آزادگان داراییک سال و بالای یک

سال اسارت

پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

تذکر: مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از :

۱. معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود

۲. معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی

اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل

۳. معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران

بخش دوم : شرایط عمومی و اختصاصی جذب شرکتی

الف) شرایط عمومی داوطلبان:

– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح درقانون اساسی

داشتن تابعیت ایران

داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

نداشتن منع جذب در،دستگاه­های دولتی به­موجب آرای مراجع قانونی

داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه­های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

عدم اشتغال در شرکتهای خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(به صفحه تذکرات مراجعه فرمایید.)

داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن جذب می­شوند بر اساس سنجش سلامت (طب کار)

ب) شرایط اختصاصی داوطلبان:

– شرایط سنی: داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثر ۴۰ سال تمام تا تاریخ انتشار آگهی

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

  1. جانبازان ،آزادگان فرزندان شهدا ،فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف هستند.
  2. سایر مشمولین سهمیه ۲۵ درصد و ۵درصد در صورت ثبت نام درآزمون ،مکلف به رعایت حداکثرسن های اعلام شده در ذیل میباشند و در غیر این صورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد.
  • پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان ۵ سال
  • داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها

۳) مدت خدمت سربازی برای آقایان

۴)داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف (اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق.

۵) به استناد بند الف ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ / ۷ / ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به ازاءتاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود(آقا/خانم) .

۶) داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در مؤسسه و سایر مؤسسات تابعه وزارت مطبوع و یا شرکتهای خدمات پیمانکاری تامین نیرو طرف قرارداد آنها (خرید خدمات تامین نیروی انسانی) به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ فراخوان با مؤسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان ۵ سال.

۷) سابقه مشمولین موضوع تبصره ۴ ماده ۳۴ آیین نامه اداری استخدامی (مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتی) حداکثر به مدت ۵ سال قابل محاسبه است.

نکته: مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از ۱۵ سال بیشتر نخواهد بود.(ایثارگران تابع قوانین و مقررات مربوطه می باشند)

– مدرک تحصیلی :

صرفا مدرک تحصیلی کارشناس تغذیه و کارشناس ارشد تغذیه

– شرایط اختصاصی بومی:

داوطلبان بومی شهرستانی باید متولدیا ساکن با سابقه ده سال سکونت درهمان شهرستان باشد، بومی بودن افرادازطریق ذیل احرازمیگردد:

الف)شهرستان محل تولد مندرج درشناسنامه داوطلب با شهرستان یکی باشد.

تذکر: باتوجه به تغییرات تقسیمات کشوری درسالهای مختلف،درصورت اختلاف نظریا ابهام درخصوص شهرستان محل تولد،ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.

ب)استفاده از اولویت بومی ازطریق سکونت به موجب تایید ساکن بودن وحداقل ۱۰ سال سکونت با ارایه استتشهاد محلی براساس فرم ذیل( ممهور به مهر نیروی انتظامی )پاسگاه یا کلانتری محل درشهرستان موردتقاضاخواهد بود.

تبصره :داشتن گواهی تحصیلی درمقاطع تحصلی ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان درشهرستان محل مورد تقاضا باتایید اداره آموزش و پرورش شهر ستان مربوطه می تواند بعنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارایه استشهاد محلی مبنی برتایید ساکن بودن فعلی فرد در شهر ستان محل موردتقاضاملاک محاسبه قرارگیرد.

ج) مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن،تقسیمات کشوری دراولین روزثبت نام برای آزمون می باشد.

بخش سوم: محل/محل های مورد تقاضا

محل جغرافیایی خدمت

تعداد مورد نیاز

جنسیت

شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی

توضیحات

زن

مرد

مرکز بهداشتی و درمانی شهری نوایی(دولت آباد)

۱نفر

*

*

صرفا کارشناس تغذیه و

کارشناس ارشد تغذیه

بخش چهارم:مراحل ثبت نام در آزمون

الف) نحوه وزمان ثبت نام متقاضیان:

متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از ساعت ۸ صبح مورخ۱۱/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ساعت ۲۴ مورخ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ نسبت به ثبت نام الکترونیکی در سامانه به نشانی اینترنتی: https://payam98.irاقدام وکدرهگیریدریافت نمایند.

نکته۱: به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و به هیچ وجه مدت ثبت نام تمدید نخواهد شد.

ب) مدارک مورد نیاز ثبت نام درآزمون

-بارگذاری تصویر اصل مدرک تحصیلی و یا پایان طرح یا حکم تمدید طرح ویژه متقاضیان کارشناس پرستاری

– بارگذاری تصویر اصل کارت ملی(پشت و رو)

– بارگذاری تصویر اصل شناسنامه بانضمام تمام صفحات آن (در صورت دارابودن همسر و فرزندان جهت بررسی ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی)

– بارگذاری تصویر اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

– بارگذاری تصویر اصل پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیرا پزشکان یا معافیت از آن یا اشتغال به تداوم طرح به همراه تصویر آن

– بارگذاری تصویر اصل مدارک دال بر بومی بودن (صرفا برای متقاضیان استفاده از امتیاز بومی)

– بارگذاری تصویر اصل مدارک دال بر ایثارگری (برای دارندگان سهمیه ایثارگری)

-بارگذاری تصویر اصل گواهی معلولیت (معلولین عادی) حسب مورد از مراجع ذیربط (سازمان بهزیستی)

– بارگذاری عکس ۴×۳ پرسنلی بدون حاشیه ها ی اضا فی که در سال جاری گرفته شده باشد .

  • حداقل حجم فایل عکس ۵۰ کیلو بایت و حداکثر ۱۰۰ کیلوبایت و در قالب JPG باید باشد .
  • اسکن عکس از روی کارت های شناسایی کارت ملی، شناسنامه و مدارک مشابه قابل قبول نمی باشد .
  • عکس متقاضیان زن باید با حجاب و صورت آنان به طور کامل مشخص باشد .
  • در صورت استفاده از عکس غیرمعتبر، ثبت نام متقاضی باطل می شود و اجازه شرکت در آزمون را ندارند.

ج) زمان و مکان برگزاری آزمون:داوطلبان مکلف هستند سامانه های اینترنتی به آدرس،https://payam98.i rhttps://mui.ac.ir , جهت اطلاع رسانی را برای زمان و مکان آزمون کتبی و مصاحبه شغلی یا توامان ،روزانه بررسی نمایند. ضمنا پیامک هم برای داوطلب ارسال خواهد شد. بنابر این شماره تلفن همراهی را در زمان ثبت نام در سامانه https://payam98.ir ثبت گردد که دائما فعال و دردسترس باشد.

بدیهی است با توجه به موارد ذکر شده در صورت هرگونه عدم آگاهی از اطلاع رسانی مراحل فراخوان جذب نیرو صرفا بر عهده داوطلب خواهد بود و حق هرگونه اعتراض از ایشان سلب خواهد گردید.

بخش پنجم: نحوه پذیرش داوطلبان و اعلام نتایج :

الف) تعیین حدنصاب آزمون کتبی :

حد نصاب آزمون کتبی = ۵۰درصد میانگین نمره کل سه نفر دارای بالاترین امتیاز

– کسب حدنصاب نمره آزمون کتبی برای مشمولین ۲۵ درصد الزامی نمی باشد.

-کسب حدنصاب نمره آزمون کتبی برای مشمولین ۵درصدایثارگری ،۳درصد بهزیستی و سهمیه آزاد الزامی است.

ب) نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول(آزمون کتبی) به میزان سه برابرظرفیت محل جغرافیایی خدمت با رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوطه جهت انجام مصاحبه شغلی و آمادگی تست جسمانی ، درسایت شرکت به آدرسhttps://payam98.ir بارگذاری می گردد.

ج) بررسی و جمع بندی امتیاز مکتسبه:

– ۷۰درصد نمره سنجش توانمندیهای عمومی(آزمون کتبی) و ۳۰ درصد نمره سنجش توانمندیهای تخصصی (مصاحبه شغلی) ملاک امتیاز می باشد.

تبصره: موارد زیر به حداکثر نمره مکتسبه(۷۰درصد+۳۰درصد) اضافه می گردد:

– نمره مکتسبه داوطلبان بومی شهرستان با ضریب یک و چهاردهم( ۴ / ۱) محاسبه و ملاک عمل قرارمی گیرد.

– به استناد بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ / ۷ / ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به ازاءتاهل و نیز هر فرزند دو درصد و مجموعاً حداکثر تا ده درصدنمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد(آقا/خانم) .

د) اعلام نتایج:

-از کل مجوز آگهی ۳۰ درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص مییابد. از ۳۰ درصد مورداشاره ، بیست وپنج ( ۲۵ ) درصد به جانبازان وآزادگان فاقد شغل وفرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج ( ۲۵ ) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج(۵) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها وهمسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج ( ۲۵ ) درصد وآزادگان زیریکسال اسارت اختصاص می یابد.

-پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط و براساس نمره فضلی صورت خواهدپذیرفت.

-سهمیه بهزیستی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره فضلی ازسه (۳) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.( معلولین بایدتوانایی لازم برای انجام کاری که برای آن جذب میشوندرابراساس نظریه سنجش سلامت (طب کار) داشته باشند)

-کسب حد نصاب ۵۰ درصدمجموع کل آزمون جهت باقی ماندن فرد داوطلب در بانک ذخیره نیرو(رزرو) برای داوطلبان الزامی است.

-در رشته محل هایی که صرفا یک مجوز به کارگیری وجود دارد اعمال هرگونه سهمیه وجاهتی ندارد و ملاک پذیرفته شده صرفا به ترتیب نمره فضلی خواهد بود.

بخش ششم: تذکرات و توصیه های کلی

– ثبت نام نیروهای شاعل در شرکتهای طرف قرارداد دانشگاه علوم پرشکی اصفهان مشروط میباشد. نیروهای شاغل در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد (تامین نیروی انسانی) فقط با اعلام انصراف یک ماه قبلی و کتبی یا اتمام قرارداد و یا ارائه تسویه حساب امکان شرکت در فراخوان (آزمون/مصاحبه/ترکیبی) سایر شرکت های مورد اشاره (حتی رشته شغلی دیگری) را خواهند داشت.

-داوطلبان صرفا در صورتی میتوانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلی(مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) آنان مطابق با عناوین مدرک تحصیلی(مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی جذب یکسان بوده و همچنین مدرک تحصیلی ثبت نامی(مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) داوطلب، در متن گواهینامه موقت وی درج گردیده باشد.

– مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود واگر در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقدشرایط مندرج در آگهی است از ادامه خدمت فرد خاطی جلوگیری خواهد شد و داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت عقد قرارداد و شروع بکار، قرارداد فرد مزبور لغو وبلااثرمی گردد و حق اعتراض از داوطلب برابرقوانین ومقررات مربوطه سلب میشود.

-داوطلبان بایستی به مبنای تاریخهای اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند. لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن، اولین روز ثبت نام می باشد.

-اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تأیید مراجع ذیصلاح از طریق درگاه های اینترنتی به آدرس:https://payam98.ir

و https://mui.ac.ir به اطلاع داوطلبان خواهد رسید

«بسمه تعالی»

مدیرعامل محترم شرکت………………………………..

اینجانب………………. باکدملی: ………………. فارغ التحصیل رشته شغلی : ………………. از تاریخ……………….لغایت……………….مشمول قانون طرح خدمت پزشکان وپیراپزشکان درشبکه/مرکز/بیمارستان……………………. وازتاریخ……………….لغایت……………….درشبکه/مرکز/بیمارستان………………تداوم طرح خدمت راطی نموده و گواهی پایان طرح دریافت نموده ام.

متعهد میگردم درحال حاضر مشمول تداوم طرح ویژه کووید-۱۹درمراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نمی باشم.

نام ونام خانوادگی :

تاریخ :

امضاء واثرانگشت

«بسمه تعالی»

فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در فراخوان جذب نیروی شرکتی پرستاری

اینجانب ………………..فرزند……………….. کدملی……………….. از مطلعین و معتمدین محل تقاضا دارم که شهرستان محل سکونت اینجانب را گواهی نمایند.

باتشکر

امضاءو اثر انگشت

اینجانبان امضاء کنندگان ذیل گواهی می نمایم که نامبرده بالا درحال حاضر دربخش ……………….. شهرستان ……………….. ساکن بوده و مدت ……………….. سال ……………….. ماه نیز در این شهرستان سکونت داشته است.

اینجانب __________ به کدملی______ صحت مراتب فوق راگواهی می نمایم.

امضا و اثرانگشت

اینجانب __________ به کدملی ……………….. صحت مراتب فوق راگواهی می نمایم.

امضا و اثر انگشت

اینجانب ___________ به کدملی ……………….. صحت مراتب فوق راگواهی می نمایم.

امضا واثر انگشت

این قسمت توسط نیروی انتظامی(پاسگاه یا کلانتری محل) تکمیل گردد.

مواردفوق مورد تایید این…………………………………………………………. می باشد.

محل مهر-امضاء

پاسگاه یا کلانتری محل

تذاکرات مهم:

۱-تکمیل این فرم برای تمامی داوطلبان بومی شهرستانی که متقاضی استفاده از اولویت جذب شرکتی به لحاظ ساکن بودن با سابقه حداقل ۱۰سال سکونت می باشند، الزامی است.

۲- داوطلبان بومی شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی درمقاطع ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان درشهرستان مورد

تقاضا می باشند، با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفا می توانند از آن برای احراز تمام و یاقسمتی از سوابق ده سال سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهرمند گردند و تکمیل این فرم برای احراز سکونت فعلی آنان در

شهرستان مورد نظر الزامی می باشد.

۳- چنانچه متقاضی برای تایید سابقه حداقل ۱۰سال سکونت خوددرشهرستان موردتقاضا، در بیش از یک بخش از شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد می تواند از یک نسخه دیگر از این فرم نیز به این منظور استفاده کند.

۴- این فرم صرفا جهت بهره مندی داوطلبان متقاضی استفاده از اولویت بومی شهرستانی درفراخوان جذب نیروی

شرکتی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.