استخدام کارشناس تغذیه شبکه بهداشت لنجان (شرکت زرین بهداشت)

بسمه تعالی

سال تولیددانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی))

آگهی فراخوان جذب نیرو کارشناس تغذیه به صورت شرکتی

مقدمه : پس از حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسلام (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)، شرکت خدمات بهداشتی درمانی زربن بهداشت در نظر دارد برای تأمین نیروی مورد نیاز رسته شغلی کارشناس تغذیه خود به صورت شرکتی به تعداد دو نفر خانم/آقا ،جهت مرکز بهداشت شبکه بهداشت و درمان لنجان، افراد واجد شرایط را از طریق سنجش توانمندی‌های شغلی (آزمون کتبی) و سنجش توانمندی‌های تخصصی (مصاحبه شغلی) یا توامان پس ازطی کردن مراحل گزینش و سایر ضوابط به صورت شرکتی به شرح ذیل جذب نماید.

بخش اول : تعاریف

آزمون کتبی :سنجش دانش عمومی داوطلبان که بصورت آزمون کتبی برگزار می‌شود و مفاد امتحانی آن بر اساس ترکیب اطلاعات عمومی و رشته شغلی مربوطه می‌باشد.

مصاحبه شغلی:سنجش حضوری توانمندی‌های تخصصی است که از طریق آزمون کتبی قابل سنجش نمی‌باشد.

داوطلب آزاد:به شخصی اطلاق می‌شود که در زمان ثبت نام، مشمول سهمیه ایثارگران، سهمیه معلولین و شاغل در شرکت‌های طرف قرارداد بر اساس تامین نیروی انسانی نمی‌باشد.

داوطلب بهزیستی: به فردی اطلاق می‌شود که با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از ۳%سهمیه جذب قانون حمایت از حقوق افراد بهزیستی می‌باشد.

داوطلب ایثارگر: ایثارگران شامل موارد زیر هستند :

الف) ایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد(۲۵%)

ب) ایثارگران سهمیه پنج درصد (۵%)

جانبازان

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

آزادگان

همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

همسر و فرزند شهدا

فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد

همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت

همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت

پدر، مادر، خواهر و مادر

تذکر: مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:

۱. معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود

۲. معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل

۳. معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران

بخش دوم : شرایط عمومی و اختصاصی جذب شرکتی

 الف) شرایط عمومی داوطلبان:

– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

– تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح درقانون اساسی

– داشتن تابعیت ایران

-عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

– عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

– نداشتن منع جذب در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

-داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

– عدم اشتغال در شرکت های خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (به صفحه تذکرات مراجعه فرمایید.)

– داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن جذب می شوند بر اساس سنجش سلامت (طب کار)

ب) شرایط اختصاصی داوطلبان:

شرایط سن: داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر ۴۰ سال تمام تا تاریخ انتشار آگهی(۲۰/۱۲/۱۴۰۱)

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه‌های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

۱.جانبازان و آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان فرزندان آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت و بالاتر از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

۲.سایر مشمولین ۲۵% و ۵% در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رعایت حداکثر سن های اعلام شده در ذیل می باشند، در غیر اینصورت از ادامه فرآیند استخدام حذف خواهند شد.

۳- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال

۴- داوطلبانی که در جبهه ها بطور داوطلبانه خدمت نموده‌اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها

۴.داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف(اجباری و یا اختیاری و یا درقالب تمدید طرح) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق.

۵. داوطلبانی که به صورت قرداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع و یا شرکت های خدمات پیمانکاری تامین نیرو طرف قرارداد آن‌ها (خرید خدمات تامین نیروی انسانی)به خدمت اشتغال دارند به میزان خدمت غیر رسمی آن ها.

تبصره: داوطلبانی که به صورت تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع و یا شرکت های خدمات پیمانکاری تامین نیرو طرف قرارداد آن ها(خرید خدمات تامین نیروی انسانی) به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ فراخوان با موسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان ۵ سال.

۶. سابقه مشمولین موضوع تبصره ۴ ماده ۳۴ آیین نامه استخدامی (مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتی ) حداکثر به مدت ۵ سال قابل محاسبه است.

۷. به استناد بند الف ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یک سال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.

نکته:مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان درهر حال از ۱۵ سال بیشتر نخواهد بود.(ایثارگران تابع قوانین و مقررات مربوطه می‌باشند.)

-مدرک تحصیلی: کارشناسی تغذیه

داوطلبان بومی شهرستانی باید متولد یا ساکن با سابقه ده سال سکونت در همان شهرستان باشد، بومی بودن افراد از طریق ذیل احراز می‌گردد:

تذکر:با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سال های مختلف، در صورت اختلاف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد،ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.

ب)استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تایید ساکن بودن و حداقل ۱۰ سال سکونت با ارایه استتشهاد محلی بر اساس فرم ذیل (ممهور به مهر نیروی انتظامی) پاسگاه یا کلانتری محل در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.

تبصره :داشتن گواهی تحصیلی در مقاطع تحصلی ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهر ستان مربوطه می تواند بعنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارایه استشهاد محلی مبنی برتایید ساکن بودن فعلی فرد در شهر ستان محل مورد تقاضا ملاک محاسبه قرارگیرد.

ج) مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن،تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون می باشد.

بخش سوم: محل/محل های مورد تقاضا

شبکه بهداشت و درمان لنجان

ردیف

شبکه

تعدادکل نیرو

جنسیت

توضیحات

۱

بهداشت و درمان لنجان

۲

زن/مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی علوم تغذیه

جمع کل

۲

بخش چهارم: مراحل ثبت نام در آزمون

الف) نحوه و زمان ثبت نام متقاضیان:

متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از ساعت ۸ صبح مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ساعت۲۴ مورخ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ نسبت به ثبت نام الکترونیکی در پنل سامانه پیام و کد رهگیری دریافت نمایند.

نکته : به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و به هیچ وجه مدت ثبت نام تمدید نخواهد شد.

ب) مدارک مورد نیاز ثبت نام در آزمون

-بارگذاری تصویر اصل مدرک تحصیلی درج شده در بند مدرک تحصیلی شرایط اختصاصی

— بارگذاری تصویر اصل مدرک تحصیلی درج شده در بند مدرک تحصیلی شرایط اختصاصی(کارشناسی علوم تغذیه)

– بارگذاری تصویر اصل کارت ملی (پشت و رو)

– بارگذاری تصویر اصل شناسنامه بانضمام تمام صفحات آن (در صورت دارا بودن همسر و فرزندان جهت بررسی ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی

– بارگذاری تصویر اصل مدارک دال بر بومی بودن (صرفا برای متقاضیان استفاده از امتیاز بومی)

– بارگذاری تصویر اصل مدارک دال بر ایثارگری (برای دارندگان سهمیه ایثارگری)

-بارگذاری تصویر اصل گواهی معلولیت (معلولین عادی) حسب مورد از مراجع ذیربط (سازمان بهزیستی)

– بارگذاری عکس ۴×۳ پرسنلی بدون حاشیه ها ی اضافی که در سال جاری گرفته شده باشد

*حداقل حجم فایل عکس ۵۰ کیلو بایت و حداکثر ۱۰۰ کیلوبایت و در قالب JPG باید باشد

*اسکن عکس از روی کارت های شناسایی کارت ملی، شناسنامه و مدارک مشابه قابل قبول نمی باشد

*عکس متقاضیان زن باید با حجاب و صورت آنان به طور کامل مشخص باشد

*در صورت استفاده از عکس غیر معتبر، ثبت نام متقاضی باطل می شود و اجازه شرکت در آزمون را ندارند.

ج) زمان و مکان برگزاری آزمون:داوطلبان مکلف هستند سامانه اینترنتی به آدرس سامانه پیام ۹۸ جهت اطلاع رسانی را برای زمان و مکان آزمون کتبی و مصاحبه شغلی یا توامان روزانه بررسی نمایند. ضمنا پیامک هم برای داوطلب ارسال خواهد شد. بنابر این شماره تلفن همراهی را در زمان ثبت نام در پنل سامانه پیام ثبت گردد که دائما فعال و در دسترس باشد.

بدیهی است با توجه به موارد ذکر شده در صورت هرگونه عدم آگاهی از اطلاع رسانی مراحل فراخوان جذب نیرو صرفا بر عهده داوطلب خواهد بود و حق هر گونه اعتراض از ایشان سلب خواهد گردید.

بخش پنجم : نحوه پذیرش داوطلبان و اعلام نتایج

الف) تعیین حدنصاب آزمون کتبی:

حد نصاب آزمون کتبی =۵۰درصد میانگین نمره کل سه نفر دارای بالاترین امتیاز

– کسب حدنصاب نمره آزمون کتبی برای مشمولین ۲۵ درصد الزامی نمی باشد.

-کسب حدنصاب نمره آزمون کتبی برای مشمولین ۵ درصدایثارگری ،۳ درصد بهزیستی و سهمیه آزاد الزامی است.

ب) نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول(آزمون کتبی) به میزان سه برابرظرفیت محل جغرافیایی خدمت با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه جهت انجام آزمون کتبی و مصاحبه شغلی طی تماس تلفنی به متقاضیان واجد شرایط اعلام می‌گردد.

ج) بررسی و جمع بندی امتیاز مکتسبه:

– ۷۰درصد نمره سنجش توانمندی های عمومی(آزمون کتبی) و ۳۰درصد نمره سنجش توانمندی های تخصصی (مصاحبه شغلی) ملاک امتیاز می باشد.

تبصره: موارد زیر به حداکثر نمره مکتسبه(۷۰درصد+۳۰درصد) اضافه می گردد:

– به استناد بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/ ۰۷/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز هر فرزند دو درصد و مجموعاً حداکثر تا ده درصد نمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد.

د) اعلام نتایج:

-از کل مجوز آگهی ۳۰ درصد آن برابر قوانین و مقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد. از ۳۰ درصد مورد اشاره ، بیست وپنج ( ۲۵ ) درصد به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج ( ۲۵ ) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و پنج(۵) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج ( ۲۵ ) درصد و آزادگان زیر یک سال اسارت اختصاص مییابد.

-پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط و بر اساس نمره فضلی صورت خواهد پذیرفت.

-سهمیه بهزیستی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی ازسه (۳) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود. ( معلولین باید توانایی لازم برای انجام کاری که برای آن جذب میشوند را بر اساس نظریه سنجش سلامت (طب کار) داشته باشند)

-کسب حد نصاب ۵۰ درصد مجموع کل آزمون جهت باقی ماندن فرد داوطلب در بانک ذخیره نیرو (رزرو) برای داوطلبان الزامی است.

-در رشته محل هایی که صرفا یک مجوز به کارگیری وجود دارد اعمال هرگونه سهمیه وجاهتی ندارد و ملاک پذیرفته شده صرفا به ترتیب نمره فضلی خواهد بود.

بخش ششم: تذکرات و توصیه های کلی

– نیروهای شاغل در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد (تامین نیروی انسانی) فقط با اعلام انصراف یک ماه قبلی و کتبی یا اتمام قرارداد و یا ارائه تسویه حساب امکان شرکت در فراخوان (آزمون/مصاحبه/ترکیبی) سایر شرکت های مورد اشاره (حتی رشته شغلی دیگری) را خواهند داشت.

– مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و اگر در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از ادامه خدمت فرد خاطی جلوگیری خواهد شد و داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت عقد قرارداد و شروع بکار، قرارداد فرد مزبور لغو و بلااثر می گردد و حق اعتراض از داوطلب برابرقوانین ومقررات مربوطه سلب میشود.

-داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند. لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن، اولین روز ثبت نام می باشد.

-مدرک تحصیلی صرفا مدرک ذکر شده در بند شرایط اختصاصی میباشد.

اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تأیید مراجع ذیصلاح از طریق تماس تلفنی ، پیامک و سایت به اطلاع پذیرفته شدگان خواهد رسید.

بسمه تعالی

“فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در فراخوان جذب نیروی شرکتی کارشناس تغذیه”

اینجانب ……………………………… فرزند ……………… کد ملی ……………………………. از مطلعین و معتمدین محل تقاضا دارم که شهرستان محل سکونت فعلی و مدت سکونت اینجانب را گواهی نمایند.

با تشکر

امضاء و اثر انگشت

اینجانبان امضا کنندگان ذیل گواهی می نماییم که نامبرده بالا در حال حاضر در بخش ……………….. شهرستان ………………… ساکن بوده و مدت ………. سال …………. ماه نیز در این شهرستان سکونت داشته است.

اینجانب ………………………….. به کد ملی ………………………….. صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم. امضاء و اثر انگشت

اینجانب ………………………….. به کد ملی ………………………….. صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم. امضاء و اثر انگشت

اینجانب ………………………….. به کد ملی ………………………….. صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم. امضاء و اثر انگشت

این قسمت توسط نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) تکمیل گردد.

موارد فوق مورد تأیید این ……………………………… می باشد.

محل مهر- امضاء

پاسگاه یا کلانتری محل

تذکرات مهم:

۱-تکمیل این فرم برای تمامی داوطلبان بومی شهرستان که متقاضی استفاده از اولویت جذب شرکتی به لحاظ ساکن بودن با سابقه حداقل ۱۰ سال سکونت می باشند، الزامی است.

۲-داوطلبان بومی شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا باشند، با تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفاً می توانند از آن برای احراز تمام و یا قسمتی از سوابق ده سال سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهره مند گردند و تکمیل این فرم برای احراز سکونت فعلی آنان در شهرستان مورد نظر، الزامی می باشد.

۳-چنانچه متقاضی برای تأیید سابقه حداقل ده سال سکونت خود در شهرستان مورد تقاضا، در بیش از یک بخش از شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد، می تواند از یک نسخه دیگر از این فرم نیز برای این منظور استفاده کند.

۴-این فرم صرفاً جهت بهره مندی داوطلبان متقاضی استفاده از اولویت بومی شهرستانی در فراخوان جذب نیروی شرکتی می‌باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.