اطلاعیه ویرایش مدارک متقاضیان رشته شغلی بهداشت و مامایی (شرکت کوثر پرستار سپاهان)

فوری فوری

قابل توجه متقاضیان رشته شغلی بهداشت و مامایی شرکت کوثر پرستار سپاهان

بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به الزامی بودن بارگذاری تصویر گواهی آموزشی بدو خدمت مراقبین ، لازم است تمامی متقاضیان تا ساعت ۲۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱ نسبت به بارگذاری و ویرایش اطلاعات خود در سامانه پیام ۹۸ اقدام نمایند. لازم به ذکر است با توجه به نزدیک بودن زمان آزمون این تاریخ تمدید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.