استخدام کارشناس بهداشت عمومی جهت شبکه بهداشت و درمان شهرضا(شرکت کوثر پرستار سپاهان)

بسمه تعالی

سال تولیددانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی))

آگهی فراخوان جذب نیرو کارشناس بهداشت عمومی

مقدمه : پس از حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسلام (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)، شرکت خدمات بهداشتی درمانی کوثر پرستار سپاهان در نظر دارد برای تأمین نیروی(۱ نفرجایگزین نیروی خروجی) مورد نیاز رشته شغلی نیرو کارشناس بهداشت عمومی خود به صورت شرکتی به تعداد ۱ نفر(آقا) ،جهت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا ، افراد واجد شرایط را از طریق سنجش توانمندی‌های شغلی (آزمون کتبی) و سنجش توانمندی های تخصصی (مصاحبه شغلی) یا توامان پس از طی کردن مراحل گزینش و سایر ضوابط به صورت شرکتی به شرح ذیل جذب نماید.

بخش اول : تعاریف

آزمون( کتبی/مصاحبه/ترکیبی ) سنجش توانمندهای عمومی (آزمون کتبی ) وسنجش توانمندیهای تخصصی(مصاحبه شغلی) داوطلبان که بصورت آزمون کتبی- مصاحبه یا ترکیبی برگزار می شود و مفاد امتحانی آن براساس اطلاعات عمومی و رشته شغلی مربوطه می باشد.

داوطلب آزاد:به شخصی اطلاق می‌شود که در زمان ثبت نام، مشمول سهمیه ایثارگران، سهمیه معلولین و شاغل در شرکت‌های طرف قرارداد بر اساس تامین نیروی انسانی نمی‌باشد.

داوطلب بهزیستی: به فردی اطلاق می‌شود که با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از ۳%سهمیه جذب قانون حمایت از حقوق افراد بهزیستی می‌باشد.

داوطلب ایثارگر: ایثارگران شامل موارد زیر هستند :

الف) ایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد(۲۵%) ب) ایثارگران سهمیه پنج درصد (۵%)
جانبازان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
آزادگان همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزند شهدا فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد
همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت
همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت
پدر، مادر، خواهر و مادر

تذکر: مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:

۱. معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود

۲. معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل

۳. معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران

بخش دوم : شرایط عمومی و اختصاصی جذب شرکتی

الف) شرایط عمومی داوطلبان:

– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

– تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح درقانون اساسی

– داشتن تابعیت ایران

– داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم

-عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

– عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

– نداشتن منع جذب در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

-داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن جذب می­شوند ، بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ب) شرایط اختصاصی داوطلبان:

شرایط سن: داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر ۴۰ سال تمام تا تاریخ انتشار آگهی

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه‌های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

۱.جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک‌سال اسارت و بالاتر ، از شرط حداکثر سن معاف هستند.

۲.سایر مشمولین سهمیه ۲۵% و ۵% در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رعایت حداکثر سن اعلام شده در ذیل می باشند و در غیر اینصورت از ادامه فرآیند استخدام حذف خواهند شد.

-پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان ۵ سال

– داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استرا حت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها

۳. مدت خدمت سربازی

۴.داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف (اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح ) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

۵- به استناد بند الف ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ / ۷ / ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یک سال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.

نکته:مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان درهر حال از ۱۵ سال بیشتر نخواهد بود.(ایثارگران تابع قوانین و مقررات مربوطه می‌باشند.)

-مدرک تحصیلی:

الف : دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناس بهداشت عمومی

تبصره: به استناد دستورالعمل اجرایی برنامه در مناطق حاشیه شهرها و شهرهای بالاتر از ۲۰ هزار نفر وزارت بهداشت (مرداد ماه ۱۴۰۱)،متقاضیان محترم باید متقاضیان محترم باید دارای گواهی آموزشی بدو خدمت مراقبین سلامت باشند.

شرایط اختصاصی بومی :

شهرستان‌ شهرضا

داوطلبان بومی شهرستانی باید متولد یا ساکن با سابقه ده سال سکونت در همان شهرستان باشد، بومی بودن افراد از طریق ذیل احراز می‌گردد:

الف)شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا(شهرضا) یکی باشد.

تذکر:با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سال های مختلف، در صورت اختلاف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد،ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.

ب)استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تایید ساکن بودن و حداقل ۱۰ سال سکونت با ارایه استتشهاد محلی بر اساس فرم ذیل (ممهور به مهر نیروی انتظامی) پاسگاه یا کلانتری محل در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.

تبصره :داشتن گواهی تحصیلی در مقاطع تحصلی ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهر ستان مربوطه می تواند بعنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارایه استشهاد محلی مبنی برتایید ساکن بودن فعلی فرد در شهر ستان محل مورد تقاضا ملاک محاسبه قرارگیرد.

ج) مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن،تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون می باشد.

بخش سوم: محل/محل های مورد تقاضا

ردیف محل جغرافیای خدمت تعدادکل نیرو جنسیت شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی توضیحات
۱ شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا ۱ مرد کارشناس بهداشت عمومی ۱نفر جایگزین نیروی خروجی

**** به استناد دستورالعمل اجرایی برنامه در مناطق حاشیه شهرها و شهرهای بالاتر از ۲۰ هزار نفر وزارت بهداشت (مرداد ماه ۱۴۰۱)،متقاضیان محترم باید دارای گواهی آموزشی بدو خدمت مراقبین سلامت باشند.

بخش چهارم: مراحل ثبت نام در آزمون

الف) نحوه و زمان ثبت نام متقاضیان:

متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از ساعت ۸ صبح مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ساعت۲۴ مورخ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ نسبت به ثبت نام الکترونیکی در پنل سامانه پیام و کد رهگیری دریافت نمایند.

نکته : به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و به هیچ وجه مدت ثبت نام تمدید نخواهد شد.

ب) مدارک مورد نیاز ثبت نام در آزمون

-بارگذاری تصویر اصل مدرک تحصیلی درج شده در بند مدرک تحصیلی شرایط اختصاصی

– بارگذاری تصویر اصل کارت ملی (پشت و رو)

– بارگذاری تصویر اصل شناسنامه بانضمام تمام صفحات آن (در صورت دارا بودن همسر و فرزندان جهت بررسی ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی

)– بارگذاری تصویر اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم

– بارگذاری تصویر اصل مدارک دال بر ایثارگری (برای دارندگان سهمیه ایثارگری)

-بارگذاری تصویر اصل گواهی معلولیت (معلولین عادی) حسب مورد از مراجع ذیربط (سازمان بهزیستی)

– بارگذاری عکس ۴×۳ پرسنلی بدون حاشیه ها ی اضافی که در سال جاری گرفته شده باشد

*حداقل حجم فایل عکس ۵۰ کیلو بایت و حداکثر ۱۰۰ کیلوبایت و در قالب JPG باید باشد

*اسکن عکس از روی کارت های شناسایی کارت ملی، شناسنامه و مدارک مشابه قابل قبول نمی باشد.

– بارگذاری تصویر گواهی آموزشی بدو خدمت مراقبین سلامت

-بارگذاری قیش واریزی به مبلغ ۱۰۰۰،۰۰۰ریال معادل صدهزارتومان بشماره حساب به شرح ذیل :

(صرفا عکس هایی مورد قبول می باشد که به صورت اسکن در سامانه بارگذاری گردد(

ج) زمان و مکان برگزاری آزمون : داوطلبین مکلف هستند به سایت شرکت به ادرس اینترنتی https://payam98.ir

جهت اطلاع رسانی برای زمان و مکان انجام آزمون کتبی ، مصاحبه شغلی ، به صورت روزانه چک نمایند.ضمنا پیامک هم برای فرد داوطلب ارسال خواهد شد.

یادآوری: شماره تلفن همراهی در زمان ثبت نام در سامانه https://payam98.irثبت گردد که دائما فعال و در دسترس باشد.بدیهی است با توجه به موارد ذکر شده در صورت هرگونه عدم آگاهی از اطلاع رسانی مراحل فراخوان جذب نیرو ، صرفا بر عهده داوطلب خواهد بود و حق هر گونه اعتراض از ایشان سلب خواهد گردید.

بخش پنجم : نحوه پذیرش داوطلبان و اعلام نتایج

الف) تعیین حدنصاب آزمون کتبی:

حد نصاب آزمون کتبی =۵۰درصد میانگین نمره کل سه نفر دارای بالاترین امتیاز

– کسب حدنصاب نمره آزمون کتبی برای مشمولین ۲۵ درصد ایثارگری به بالاتر الزامی نمی باشد.

-کسب حدنصاب نمره آزمون کتبی برای مشمولین ۵ درصدایثارگری ،۳ درصد بهزیستی و سهمیه آزاد الزامی است.

ب) نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول(آزمون کتبی) به میزان سه برابرظرفیت با رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوطه جهت انجام مصاحبه شغلی انتخاب می گردد.

ج) بررسی و جمع بندی امتیاز مکتسبه:

– ۷۰درصد نمره سنجش توانمندی های عمومی(آزمون کتبی) و ۳۰درصد نمره سنجش توانمندی های تخصصی (مصاحبه شغلی) ملاک امتیاز می باشد.

تبصره۱: موارد زیر به حداکثر نمره مکتسبه(۷۰درصد+۳۰درصد) اضافه می گردد:

– نمره مکتسبه داوطلبان بومی شهرستان با ضریب یک و چهاردهم ( ۴ / ۱) محاسبه و ملاک عمل قرارمی گیرد.

– به استناد بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/ ۰۷/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز هر فرزند دو درصد و مجموعاً حداکثر تا ده درصد نمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد.

د) اعلام نتایج:

– از کل مجوز آگهی ۳۰ درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد. از ۳۰ درصد مورداشاره ، بیست وپنج ( ۲۵ ) درصد به جانبازان وآزادگان فاقد شغل وفرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج ( ۲۵ ) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج(۵) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها وهمسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج ( ۲۵ ) درصد وآزادگان زیریکسال اسارت اختصاص می یابد.

-پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط و بر اساس نمره فضلی صورت خواهد پذیرفت.

-سهمیه بهزیستی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی ازسه (۳) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود. ( معلولین باید توانایی لازم برای انجام کاری که برای آن جذب میشوند را بر اساس نظریه سنجش سلامت (طب کار) داشته باشند)

-کسب حد نصاب ۶۰ درصدمجموع کل آزمون جهت باقی ماندن فرد داوطلب در بانک ذخیره نیرو(رزرو) برای داوطلبان الزامی است.

بخش ششم: تذکرات

  • ثبت نام نیروهای شاغل در شرکتهای طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشروط می باشد. نیروهای شاغل در شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد (تامین نیروی انسانی) فقط با اعلام انصراف یک ماه قبلی و کتبی یا اتمام قرارداد و یا ارائه تسویه حساب امکان شرکت درفراخوان (ازمون-مصاحبه-ترکیبی) سایر شرکتهای مورد اشاره (حتی رشته شغلی دیگری) را خواهند داشت.
  • داوطلبان صرفا در صورتی می توانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلی (مقطع- رشته و گرایش تحصیلی) آنان مطابق با عناوین مدرک تحصیلی (مقطع- رشته و گرایش تحصیلی) مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی جذب یکسان بوده و همچنین مدرک تحصیلی ثبت نامی (مقطع- رشته و گرایش تحصیلی) داوطلب در متن گواهینامه موقت وی درج گردیده باشد.
  • مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و اگر در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از ادامه خدمت فرد خاطی جلوگیریخواهد شد و داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد ، حتی در صورت عقد قرارداد و شروع بکار ، قرارداد فرد مزبور لغو و بلا اثر می گردد و حق اعتراض از داوطلب برابر قوانین و مقررات مربوطه سلب می شود .
  • داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند. لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن، اولین روز ثبت نام می باشد.
  • در صورت پذیرفته شدن، فرد متقاضی باید ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ اعلام نتایج به منظور سایر سازو کارهای قانونی و اداری از جمله تشکیل پرونده پرسنلی ، گزینش، طب کار و … به دفتر شرکت مراجعه نماید، بدیهی است عدم مراجعه به منزله انصراف قطعی در نظر گرفته می‌شود و شرکت از بانک ذخیره نیرو یا آزمون جدید نسبت به تامین نیروی مورد نیاز خود اقدام می نماید.
  • اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تأیید مراجع ذیصلاح از طریق درگاهای اینترنتی به آدرس: https://payam98.irبه اطلا ع داوطلبا ن خواهد رسید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.