تمدید شد: استخدام کارشناس علوم تغذیه شبکه بهداشت درمان سمیرم(شرکت کوثر پرستار سپاهان)

بسمه تعالی

سال تولیددانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی))

آگهی فراخوان جذب نیرو کارشناس علوم تغذیه

مقدمه : پس از حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسلام (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)، شرکت خدمات بهداشتی درمانی کوثر پرستار سپاهان در نظر دارد برای تأمین نیروی(۱ نفرجایگزین نیروی خروجی) مورد نیاز رشته شغلی نیرو کارشناس علوم تغذیه خود به صورت شرکتی به تعداد ۱ نفر(خانم) ،جهت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمیرم ، افراد واجد شرایط را از طریق سنجش توانمندی‌های شغلی (آزمون کتبی) و سنجش توانمندی های تخصصی (مصاحبه شغلی) یا توامان پس از طی کردن مراحل گزینش و سایر ضوابط به صورت شرکتی به شرح ذیل جذب نماید.

هزینه واریز به حساب دانشگاه به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت آزمون جذب شرکتی:

بخش اول : تعاریف

آزمون کتبی: سنجش دانش عمومی داوطلبان که به صورت آزمون کتبی برگزار می شود و مفاد امتحانی آن براساس ترکیب اطلاعات عمومی و رشته شغلی مربوطه می باشد.

مصاحبه شغلی: سنجش حضوری توانمندیهای تخصصی است که ازطریق آزمون کتبی قابل سنجشنمی باشد.

داوطلب آزاد:به شخصی اطلاق می‌شود که در زمان ثبت نام، مشمول سهمیه ایثارگران، سهمیه معلولین و شاغل در شرکت‌های طرف قرارداد بر اساس تامین نیروی انسانی نمی‌باشد.

داوطلب بهزیست:  به فردی اطلاق می‌شود که با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از ۳%سهمیه جذب قانون حمایت از حقوق افراد بهزیستی می‌باشد.

داوطلب ایثارگر: ایثارگران شامل موارد زیر هستند :

الف) ایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد(۲۵%)

ب) ایثارگران سهمیه پنج درصد (۵%)

جانبازان

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

آزادگان

همسروفرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

همسر و فرزند شهدا

فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد

همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت

همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت

پدر، مادر، خواهر و مادر

تذکر: مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:

۱. معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود

۲. معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل

۳. معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران

بخش دوم : شرایط عمومی و اختصاصی جذب شرکتی

 الف) شرایط عمومی داوطلبان:

– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

– تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح درقانون اساسی

– داشتن تابعیت ایران

– داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم

-عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

– عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

– نداشتن منع جذب در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

-داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن جذب می­شوند ، بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ب) شرایط اختصاصی داوطلبان:

شرایط سن: داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر ۴۰ سال تمام تا تاریخ انتشار آگهی

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه‌های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

۱.جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک‌سال اسارت و بالاتر ، از شرط حداکثر سن معاف هستند.

۲.سایر مشمولین سهمیه ۲۵% و ۵% در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رعایت حداکثر سن اعلام شده در ذیل می باشند و در غیر اینصورت از ادامه فرآیند استخدام حذف خواهند شد.

-پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان ۵ سال

– داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استرا حت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها

۳. مدت خدمت سربازی برای آقایان

۴.داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف (اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح ) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

۵- به استناد بند الف ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ / ۷ / ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یک سال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.

۶- داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در مؤسسه و سایر مؤسسات تابعه وزارت مطبوع و یا شرکتهای خدمات پیمانکاری تامین نیرو طرف قرارداد آنها (خرید خدمات تامین نیروی انسانی) به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ فراخوان با مؤسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان ۵ سال.

۷) سابقه مشمولین موضوع تبصره ۴ ماده ۳۴ آیین نامه اداری استخدامی (مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتی) حداکثر به مدت ۵ سال قابل محاسبه است.

نکته:مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان درهر حال از ۱۵ سال بیشتر نخواهد بود.(ایثارگران تابع قوانین و مقررات مربوطه می‌باشند.)

شرایط بومی (به استثناء مراکز استان ها):

داوطلبان بومی شهرستانی (سمیرم) باید متولد یا ساکن با سابقه ده سال سکونت در همان شهرستان باشد، بومی بودن افراد از طریق ذیل احراز می‌گردد:

الف)شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضایکی باشد.

ب)استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تایید ساکن بودن و حداقل ۱۰ سال سکونت با ارایه استتشهاد محلی بر اساس فرم ذیل (ممهور به مهر نیروی انتظامی) پاسگاه یا کلانتری محل در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.

تبصره :داشتن گواهی تحصیلی در مقاطع تحصلی ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهر ستان مربوطه می تواند بعنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارایه استشهاد محلی مبنی برتایید ساکن بودن فعلی فرد در شهر ستان محل مورد تقاضا ملاک محاسبه قرارگیرد.

-مدرک تحصیلی:

صرفا دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناس بهداشت عمومی

تبصره: به استناد دستورالعمل اجرایی برنامه در مناطق حاشیه شهرها و شهرهای بالاتر از ۲۰ هزار نفر وزارت بهداشت (مرداد ماه ۱۴۰۱)،متقاضیان محترم باید متقاضیان محترم باید دارای گواهی آموزشی بدو خدمت مراقبین سلامت باشند.

بخش سوم: محل/محل های مورد تقاضا

ردیف

محل جغرافیای خدمت

تعدادکل نیرو

جنسیت

شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی

توضیحات

۱

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمیرم

۱

زن/مرد

کارشناس علوم تغذیه

۱نفر جایگزین نیروی خروجی

بخش چهارم: مراحل ثبت نام در آزمون

الف) نحوه و زمان ثبت نام متقاضیان:

متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از ساعت ۸ صبح مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۲ لغایت ساعت۲۴ مورخ۰۴/۰۲/۱۴۰۲ نسبت به ثبت نام الکترونیکی در پنل سامانه پیام و کد رهگیری دریافت نمایند.

نکته : به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و به هیچ وجه مدت ثبت نام تمدید نخواهد شد.

ب) مدارک مورد نیاز ثبت نام در آزمون

بارگذاری تصویر اصل مدرک تحصیلی

– بارگذاری تصویر فیش درآمد اختصاصی دانشگاه

– بارگذاری تصویر اصل کارت ملی(پشت و رو)

– بارگذاری تصویر اصل شناسنامه بانضمام تمام صفحات آن (در صورت دارابودن همسر و فرزندان جهت بررسی ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی)

– بارگذاری تصویر اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

– بارگذاری تصویر اصل پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیرا پزشکان یا معافیت از آن یا اشتغال به تداوم طرح به همراه تصویر آن

– بارگذاری تصویر اصل مدارک دال بر ایثارگری (برای دارندگان سهمیه ایثارگری)

-بارگذاری تصویر اصل گواهی معلولیت (معلولین عادی) حسب مورد از مراجع ذیربط (سازمان بهزیستی)

– بارگذاری عکس ۴×۳ پرسنلی بدون حاشیه ها ی اضا فی که در سال جاری گرفته شده باشد .

– بارگذاری تصویر گواهی آموزشی بدو خدمت مراقبین سلامت

  • حداقل حجم فایل عکس ۵۰ کیلو بایت و حداکثر ۱۰۰ کیلوبایت و در قالب JPG باید باشد .
  • اسکن عکس از روی کارت های شناسایی کارت ملی، شناسنامه و مدارک مشابه قابل قبول نمی باشد .
  • عکس متقاضیان زن باید با حجاب و صورت آنان به طور کامل مشخص باشد .
  • در صورت استفاده از عکس غیرمعتبر، ثبت نام متقاضی باطل می شود و اجازه شرکت در آزمون را ندارند.

صرفا عکس هایی مورد قبول می باشد که به صورت اسکن در سامانه بارگذاری گردد(

ج) زمان و مکان برگزاری آزمون : داوطلبین مکلف هستند سامانه اینترنتی https://payam98.ir راجهت اطلاع رسانی برای زمان و مکان انجام آزمون کتبی ، مصاحبه شغلی ، به صورت روزانه چک نمایند.ضمنا پیامک هم برای فرد داوطلب ارسال خواهد شد.

یادآوری: شماره تلفن همراهی در زمان ثبت نام در سامانه https://payam98.ir ثبت گردد که دائما فعال و در دسترس باشد.بدیهی است با توجه به موارد ذکر شده در صورت هرگونه عدم آگاهی از اطلاع رسانی مراحل فراخوان جذب نیرو ، صرفا بر عهده داوطلب خواهد بود و حق هر گونه اعتراض از ایشان سلب خواهد گردید.

بخش پنجم : نحوه پذیرش داوطلبان و اعلام نتایج

الف) تعیین حدنصاب آزمون کتبی:

حد نصاب آزمون کتبی =۵۰درصد میانگین نمره کل سه نفر دارای بالاترین امتیاز

– کسب حدنصاب نمره آزمون کتبی برای مشمولین ۲۵ درصد ایثارگری به بالاتر الزامی نمی باشد.

-کسب حدنصاب نمره آزمون کتبی برای مشمولین ۵ درصدایثارگری ،۳ درصد بهزیستی و سهمیه آزاد الزامی است.

ب) نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول(آزمون کتبی) به میزان سه برابرظرفیت با رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوطه جهت انجام مصاحبه شغلی انتخاب می گردد.

ج) بررسی و جمع بندی امتیاز مکتسبه:

– ۷۰درصد نمره سنجش توانمندی های عمومی(آزمون کتبی) و ۳۰درصد نمره سنجش توانمندی های تخصصی (مصاحبه شغلی) ملاک امتیاز می باشد.

تبصره۱: موارد زیر به حداکثر نمره مکتسبه(۷۰درصد+۳۰درصد) اضافه می گردد:

– نمره مکتسبه داوطلبان بومی شهرستان با ضریب یک و چهاردهم ( ۴ / ۱) محاسبه و ملاک عمل قرارمی گیرد.

– به استناد بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/ ۰۷/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز هر فرزند دو درصد و مجموعاً حداکثر تا ده درصد نمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد.

د) اعلام نتایج:

– از کل مجوز آگهی ۳۰ درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد. از ۳۰ درصد مورداشاره ، بیست وپنج ( ۲۵ ) درصد به جانبازان وآزادگان فاقد شغل وفرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج ( ۲۵ ) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج(۵) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها وهمسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج ( ۲۵ ) درصد وآزادگان زیریکسال اسارت اختصاص می یابد.

-پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط و بر اساس نمره فضلی صورت خواهد پذیرفت.

-سهمیه بهزیستی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی ازسه (۳) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود. ( معلولین باید توانایی لازم برای انجام کاری که برای آن جذب میشوند را بر اساس نظریه سنجش سلامت (طب کار) داشته باشند)

-کسب حد نصاب ۵۰ درصدمجموع کل آزمون جهت باقی ماندن فرد داوطلب در بانک ذخیره نیرو(رزرو) برای داوطلبان الزامی است

. -در رشته محل هایی که صرفا یک مجوز به کارگیری وجود دارد اعمال هرگونه سهمیه وجاهتی ندارد و ملاک پذیرفته شده صرفاً به ترتیب نمره فضلی خواهد بود.

بخش ششم: تذکرات

 ثبت نام نیروهای شاغل در شرکتهای طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشروط میباشد. نیروهای شاغل در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد (تأمین نیروی انسانی) فقط با اعلام انصراف یک ماه قبلی و کتبی یا اتمام قرارداد و یا ارائه تسویه حساب امکان شرکت در فراخوان (آزمون/مصاحبه/ترکیبی) سایر شرکت های مورد اشاره (حتی رشته شغلی دیگری) را خواهند داشت.

-داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلی(مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) آنان مطابق با عناوین مدرک تحصیلی(مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی جذب یکسان بوده و همچنین مدرک تحصیلی ثبت نامی(مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) داوطلب، در متن گواهینامه موقت وی درج گردیده باشد.

– مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود واگر در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقدشرایط مندرج در آگهی است از ادامه خدمت فرد خاطی جلوگیری خواهد شد و داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت عقد قرارداد و شروع بکار، قرارداد فرد مزبور لغو وبلااثرمی گردد و حق اعتراض از داوطلب برابرقوانین ومقررات مربوطه سلب می شود.

-داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند. لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن، اولین روز ثبت نام می باشد.

  • در صورت پذیرفته شدن، فرد متقاضی باید ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ اعلام نتایج به منظور سایر سازو کارهای قانونی و اداری از جمله تشکیل پرونده پرسنلی ، گزینش، طب کار و … به دفتر شرکت مراجعه نماید، بدیهی است عدم مراجعه به منزله انصراف قطعی در نظر گرفته می‌شود و شرکت از بانک ذخیره نیرو یا آزمون جدید نسبت به تامین نیروی مورد نیاز خود اقدام می نماید.
  • اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تأیید مراجع ذیصلاح از طریق درگاهای اینترنتی به آدرس: https://payam98.irبه اطلا ع داوطلبا ن خواهد رسید.

ضمایم (فرم بومی)

بسمه تعالی

“فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در فراخوان جذب نیروی شرکتی کارشناس تغذیه”

اینجانب ……………………………… فرزند ……………… کد ملی ……………………………. از مطلعین و معتمدین محل تقاضا دارم که شهرستان محل سکونت فعلی و مدت سکونت اینجانب را گواهی نمایند.

با تشکر

امضاء و اثر انگشت

اینجانبان امضا کنندگان ذیل گواهی می نماییم که نامبرده بالا در حال حاضر در بخش ……………….. شهرستان ………………… ساکن بوده و مدت ………. سال …………. ماه نیز در این شهرستان سکونت داشته است.

اینجانب ………………………….. به کد ملی ………………………….. صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم. امضاء و اثر انگشت

اینجانب ………………………….. به کد ملی ………………………….. صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم. امضاء و اثر انگشت

اینجانب ………………………….. به کد ملی ………………………….. صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم. امضاء و اثر انگشت

این قسمت توسط نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) تکمیل گردد.

موارد فوق مورد تأیید این ……………………………… می باشد.

محل مهر- امضاء

پاسگاه یا کلانتری محل

تذکرات مهم:

۱-تکمیل این فرم برای تمامی داوطلبان بومی شهرستان که متقاضی استفاده از اولویت جذب شرکتی به لحاظ ساکن بودن با سابقه حداقل ۱۰ سال سکونت می باشند، الزامی است.

۲-داوطلبان بومی شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا باشند، با تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفاً می توانند از آن برای احراز تمام و یا قسمتی از سوابق ده سال سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهره مند گردند و تکمیل این فرم برای احراز سکونت فعلی آنان در شهرستان مورد نظر، الزامی می باشد.

۳-چنانچه متقاضی برای تأیید سابقه حداقل ده سال سکونت خود در شهرستان مورد تقاضا، در بیش از یک بخش از شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد، می تواند از یک نسخه دیگر از این فرم نیز برای این منظور استفاده کند.

۴-این فرم صرفاً جهت بهره مندی داوطلبان متقاضی استفاده از اولویت بومی شهرستانی در فراخوان جذب نیروی شرکتی می‌باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.