استخدام کارشناس علوم تغذیه شبکه بهداشت شهرضا(شرکت کوثرپرستارسپاهان)

«بسمه تعالی»

سال مهار تورم و رشد اقتصادی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی))

آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی کارشناس علوم تغذیه بصورت شرکتی

مقدمه : 

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسلام (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)، شرکت خدمات بهداشتی درمانی کوثر پرستار سپاهان در نظر دارد جهت رشته شغلی کارشناس علوم تغذیه (۱نفرجایگزین نیروی خروجی انصرافی) جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز، افرا واجد شرایط را از طریق سنجش توانمندی های تخصصی (آزمون کتبی، مصاحبه شغلی یا ترکیبی) پس از طی کردن مراحل گزینش و سایر ضوابط بصورت شرکتی به شرح ذیل جذب نماید.

بخش اول : تعاریف

آزمون کتبی: سنجش دانش عمومی داوطلبان که به صورت آزمون کتبی برگزار می شود و مفاد امتحانی آن براساس ترکیب اطلاعات تخصصی رشته شغلی مربوطه می باشد.

مصاحبه شغل: سنجش حضوری توانمندیهای تخصصی است که ازطریق آزمون کتبی قابل سنجشن می باشد.

داوطلب آزاد:به شخصی اطلاق می‌شود که در زمان ثبت نام، مشمول سهمیه ایثارگران، سهمیه معلولین و شاغل در شرکت‌های طرف قرارداد بر اساس تامین نیروی انسانی نمی‌باشد.

داوطلب بهزیستی:  به فردی اطلاق می‌شود که با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از ۳%سهمیه جذب قانون حمایت از حقوق افراد بهزیستی می‌باشد.

داوطلب ایثارگر: ایثارگران شامل موارد زیر هستند :

الف) ایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد(۲۵%)

ب) ایثارگران سهمیه پنج درصد (۵%)

جانبازان

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

آزادگان

همسروفرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

همسر و فرزند شهدا

فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد

همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت

همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت

پدر، مادر، خواهر و مادر

تذکر: مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:

۱. معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود

۲. معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل

۳. معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران

بخش دوم : شرایط عمومی و اختصاصی جذب شرکتی

 الف) شرایط عمومی داوطلبان:

– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

– تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح درقانون اساسی

– داشتن تابعیت ایران

-عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

– عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

– نداشتن منع جذب در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

-داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن جذب می­شوند ، بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ب) شرایط اختصاصی داوطلبان:

-شرایط سنی: 

داشتن حداقل ۲۰ سال تمام و حداکثر ۴۰ سال تمام تا تاریخ انتشار آگهی

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه‌های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الف ) جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک‌سال اسارت و بالاتر ، از شرط حداکثر سن معاف هستند.

ب) سایر مشمولین سهمیه ۲۵% و ۵% در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رعایت حداکثر سن اعلام شده در ذیل می باشند و در غیر اینصورت از ادامه فرآیند استخدام حذف خواهند شد.

پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان ۵ سال

داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن ویا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها

ج) مدت خدمت سربازی برای آقایان

د) به استناد بند الف ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ / ۷ / ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یک سال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.

و) سابقه مشمولین موضوع تبصره ۴ ماده ۳۴ آیین نامه اداری استخدامی (مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتی)حداکثر به مدت ۵ سال قابل محاسبه است.

ه) داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در مؤسسه و سایر مؤسسات تابعه وزارت مطبوع و یا شرکتهای خدمات پیمانکاری تامین نیرو طرف قرارداد آنها (خرید خدمات تامین نیروی انسانی) به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ فراخوان با مؤسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان ۵ سال.

ح) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف(اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجا داده اند به میزان انجام خدمت فوق

نکته:مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان درهر حال از ۱۵ سال بیشتر نخواهد بود.

-مدرک تحصیلی:

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی علوم تغذیه

شرایط بومی (به استثناء مراکز استان ها):

داوطلبان بومی شهرستانی (سمیرم) باید متولد یا ساکن با سابقه ده سال سکونت در همان شهرستان باشد، بومی بودن افراد از طریق ذیل احراز می‌گردد:

الف)شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا(شهرضا) یکی باشد.

تذکر: با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سال های مختلف، درصورت اختلاف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد، ملاک عمل نظر ادراره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.

نکته: استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تایید ساکن بودن و حداقل ۱۰ سال سکونت با ارایه استتشهاد محلی بر اساس فرم ذیل (ممهور به مهر نیروی انتظامی) پاسگاه یا کلانتری محل در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.

تبصره:داشتن گواهی تحصیلی در مقاطع تحصلی ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهر ستان مربوطه می تواند بعنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارایه استشهاد محلی مبنی برتایید ساکن بودن فعلی فرد در شهر ستان محل مورد تقاضا ملاک محاسبه قرارگیرد.

ب) مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن ، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام می باشد.

بخش سوم: محل/محل های مورد تقاضا

ردیف

محل جغرافیای خدمت

تعدادکل نیرو

جنسیت

شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی

توضیحات

۱

شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا

۱نفر

مرد/زن

داربودن مدرک کارشناسی علوم تغذیه

۱ نفر جایگزین نیروی خروجی انصرافی

بخش چهارم: مراحل ثبت نام در آزمون

الف) نحوه و زمان ثبت نام متقاضیان:

متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از ساعت ۸ صبح مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۲ لغایت ساعت۲۴ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۲ نسبت به ثبت نام در سامانه پیام به نشانی اینترنتی : https://payam98.ir اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند.

نکته : زمان ثبت نام تحت هیچ شرایطی قابل تمدید نمی باشد و ویرایش پروفایل ثبت نام پس از ثبت و اتمام مهلت ثبت نام امکان پذیر نخواهد بود.

ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و به هیچ وجه مدت ثبت نام تمدید نخواهد شد.

ب) مدارک مورد نیاز ثبت نام در آزمون

-بارگذاری تصویر اصل مدرک تحصیلی

– بارگذاری تصویر اصل کارت ملی(پشت و رو)

– بارگذاری تصویر اصل شناسنامه بانضمام تمام صفحات آن (فرد و در صورت دارابودن همسر و فرزندان جهت بررسی ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی)

– بارگذاری تصویر اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

– بارگذاری تصویر اصل مدارک دال بر ایثارگری (برای دارندگان سهمیه ایثارگری)

نکته) تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر یا همسر در صورت استفاده از سهمیه ایثارگران ویژه داوطلبان ایثارگر مشمول سهمیه جانبازان، آزادگان و رزمندگان الزانی است.

-بارگذاری تصویر اصل گواهی معلولیت (معلولین عادی) حسب مورد از مراجع ذیربط (سازمان بهزیستی)

– بارگذاری تصویر اصل گواهی سابقه بیمه پردازی بارکد دار ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی یا اخذ شده از سایت سازمان مذکور حسب موارد شرایط سنی اعلامی(در صورت عدم رعایت نکات یادشده لحاظ نخواهد گردید)(حسب مورد)

-بارگذاری تصویر اصل مدرک دال بر بومی بودن(صزفا برای متقاضیات استفاده از امتیاز بومی)

بارگذاری اصل فیش پرداخت حق ثبت نام به مبلغ ۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال(دویست و سی هزار تومان) به حساب ذیل:

عنوان حساب

شماره حساب

شماره شناسه

شماه شبا

درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک مرکزی

۴۰۰۱۰۸۳۱۰۳۰۲۱۹۸۳

۳۵۰۰۸۳۱۶۱۱۲۴۴۰۰۲۵۰۱۰۳۵۳۴۰۰۰۰۰۰

IR-570100004001083103021983

نکته) تحویل اصل فیش واریزی حق ثبت نام در زمان برگزاری آزمون الزامی است.

– بارگذاری عکس ۴×۳ پرسنلی بدون حاشیه‌های اضافی که در سال جاری گرفته شده باشد .

  • بارگذاری طرخ اجباری/ اختیاری (حسب مورد)
  • حداقل حجم فایل عکس ۵۰ کیلو بایت و حداکثر ۱۰۰ کیلوبایت و در قالب JPG باید باشد .
  • اسکن عکس از روی کارت های شناسایی کارت ملی، شناسنامه و مدارک مشابه قابل قبول نمی باشد .
  • عکس متقاضیان زن باید با حجاب و صورت آنان به طور کامل مشخص باشد .
  • در صورت استفاده از عکس غیرمعتبر، ثبت نام متقاضی باطل می شود و اجازه شرکت در آزمون را ندارند.

-صرفا عکس هایی مورد قبول می باشد که به صورت اسکن در سامانه بارگذاری گردد(

ج) زمان و مکان برگزاری آزمون : داوطلبین مکلف هستند سامانه اینترنتی https://payam98.ir راجهت اطلاع رسانی برای زمان و مکان انجام آزمون کتبی ، مصاحبه شغلی ، به صورت روزانه چک نمایند.ضمنا پیامک هم برای فرد داوطلب ارسال خواهد شد.

یادآوری: شماره تلفن همراهی در زمان ثبت نام در سامانه https://payam98.ir ثبت گردد که دائما فعال و در دسترس باشد.بدیهی است با توجه به موارد ذکر شده در صورت هرگونه عدم آگاهی از اطلاع رسانی مراحل فراخوان جذب نیرو ، صرفا بر عهده داوطلب خواهد بود و حق هر گونه اعتراض از ایشان سلب خواهد گردید.

بخش پنجم : نحوه پذیرش داوطلبان و اعلام نتایج

الف) تعیین حدنصاب آزمون کتبی:

-حد نصاب آزمون کتبی =۵۰درصد میانگین نمره کل سه نفر دارای بالاترین امتیاز

– کسب حدنصاب نمره آزمون کتبی برای مشمولین ۲۵ درصد ایثارگری به بالاتر الزامی نمی باشد.

-کسب حدنصاب نمره آزمون کتبی برای مشمولین ۵ درصدایثارگری ،۳ درصد بهزیستی و سهمیه آزاد الزامی است.

نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول(آزمون کتبی) به میزان سه برابرظرفیت با رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوطه جهت انجام مصاحبه شغلی ، در سایت https://payam98.ir اعلام می گردد.

ب) تعیین حد نصاب مصاحبه شغلی:

برای کلیه داوطلبان (آزاد / سهمیه دار) ، کسب حداقل نمر ۳۰ از ۵۰ در مصاحبه شغلی الزامی است.

ج) بررسی و جمع بندی امتیاز مکتسبه:

– ۷۰درصد نمره سنجش توانمندی های عمومی(آزمون کتبی) و ۳۰درصد نمره سنجش توانمندی های تخصصی (مصاحبه شغلی) ملاک امتیاز می باشد.

تبصره۱: موارد زیر به حداکثر نمره مکتسبه(۷۰درصد+۳۰درصد) اضافه می گردد:

– نمره مکتسبه داوطلبان بومی شهرستان با ضریب یک و چهاردهم ( ۴ / ۱) محاسبه و ملاک عمل قرارمی گیرد.

– به استناد بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/ ۰۷/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز هر فرزند دو درصد و مجموعاً حداکثر تا ده درصد نمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد.

د) اعلام نتایج:

– از کل مجوز آگهی ۳۰ درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد. از ۳۰ درصد مورداشاره ، بیست وپنج ( ۲۵ ) درصد به جانبازان وآزادگان فاقد شغل وفرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج ( ۲۵ ) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج(۵) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها وهمسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج ( ۲۵ ) درصد وآزادگان زیریکسال اسارت اختصاص می یابد.

-پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط و بر اساس نمره فضلی صورت خواهد پذیرفت.

-سهمیه بهزیستی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی ازسه (۳) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود. ( معلولین باید توانایی لازم برای انجام کاری که برای آن جذب میشوند را بر اساس نظریه سنجش سلامت (طب کار) داشته باشند)

-کسب حد نصاب ۵۰ درصدمجموع کل آزمون جهت باقی ماندن فرد داوطلب در بانک ذخیره نیرو(رزرو) برای داوطلبان الزامی است.

– پس از تخصیص سهمیه ها و اولویت هی قانونی با رعایت نمره فضلی و سایر قوانین مربوطه (بخش ششم) سهمیه آزاد لحاظ می گردد.

ششم: تذکرات و توصیه های کلی

۱.داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلی(مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) آنان مطابق با عناوین مدرک تحصیلی(مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی جذب یکسان بوده و همچنین مدرک تحصیلی ثبت نامی(مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) داوطلب، در متن گواهینامه موقت وی درج گردیده باشد.

۲. مدرک تحصیلی پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی فراخوان و همچنین مدارک معادل، برای شرکت در آزمون و مصاحبه شغلی یا ترکیبی معتبر نمی‌باشد.

۳.ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسه سن، اولین روز ثبت نام می باشد.

۴. نیروهای مشمول استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی موسسه ، مجاز به شرکت در آزمون و مصاحبه شغلی یا ترکیبی نمی باشند.

۵-مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود واگر در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقدشرایط مندرج در آگهی است از ادامه خدمت فرد خاطی جلوگیری خواهد شد و داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت عقد قرارداد و شروع بکار، قرارداد فرد مزبور لغو وبلااثرمی گردد و حق اعتراض از داوطلب برابرقوانین ومقررات مربوطه سلب می شود.

  • در صورت پذیرفته شدن، فرد متقاضی باید ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ اعلام نتایج به منظور سایر سازو کارهای قانونی و اداری از جمله تشکیل پرونده پرسنلی ، گزینش، طب کار و … به دفتر شرکت مراجعه نماید، بدیهی است عدم مراجعه به منزله انصراف قطعی در نظر گرفته می‌شود و شرکت از بانک ذخیره نیرو یا آزمون جدید نسبت به تامین نیروی مورد نیاز خود اقدام می نماید.
  • اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تأیید مراجع ذیصلاح از طریق درگاه اینترنتی به آدرس: https://payam98.ir به اطلا ع داوطلبا ن خواهد رسید.
  • ضمایم (فرم بومی)

بسمه تعالی

“فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در فراخوان جذب نیروی شرکتی کارشناس تغذیه”

اینجانب ……………………………… فرزند ……………… کد ملی ……………………………. از مطلعین و معتمدین محل تقاضا دارم که شهرستان محل سکونت فعلی و مدت سکونت اینجانب را گواهی نمایند.

با تشکر

امضاء و اثر انگشت

اینجانبان امضا کنندگان ذیل گواهی می نماییم که نامبرده بالا در حال حاضر در بخش ……………….. شهرستان ………………… ساکن بوده و مدت ………. سال …………. ماه نیز در این شهرستان سکونت داشته است.

اینجانب ………………………….. به کد ملی ………………………….. صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم. امضاء و اثر انگشت

اینجانب ………………………….. به کد ملی ………………………….. صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم. امضاء و اثر انگشت

اینجانب ………………………….. به کد ملی ………………………….. صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم. امضاء و اثر انگشت

این قسمت توسط نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) تکمیل گردد.

موارد فوق مورد تأیید این ……………………………… می باشد.

محل مهر- امضاء

پاسگاه یا کلانتری محل

تذکرات مهم:

۱-تکمیل این فرم برای تمامی داوطلبان بومی شهرستان که متقاضی استفاده از اولویت جذب شرکتی به لحاظ ساکن بودن با سابقه حداقل ۱۰ سال سکونت می باشند، الزامی است.

۲-داوطلبان بومی شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا باشند، با تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفاً می توانند از آن برای احراز تمام و یا قسمتی از سوابق ده سال سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهره مند گردند و تکمیل این فرم برای احراز سکونت فعلی آنان در شهرستان مورد نظر، الزامی می باشد.

۳-چنانچه متقاضی برای تأیید سابقه حداقل ده سال سکونت خود در شهرستان مورد تقاضا، در بیش از یک بخش از شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد، می تواند از یک نسخه دیگر از این فرم نیز برای این منظور استفاده کند.

۴-این فرم صرفاً جهت بهره مندی داوطلبان متقاضی استفاده از اولویت بومی شهرستانی در فراخوان جذب نیروی شرکتی می‌باشد

تذکر مهم:

در صورت امضا و مهر محضر خانه، شورای شهر و …. ، خط خوردگی، عدم درج بخش، شهرستان، سال، ماه و… فرم فوق از متقاضی دریافت نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.