استخدام کارشناس مامایی شبکه بهداشت خوانسار(شرکت گلبهار زاینده رود)

« بسمه تعالی »

سال مهار تورم و رشد تولید حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی))

طرح عدالت و تعالی نظام سلامت

آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی کارشناس مامایی بصورت شرکتی

مقدمه:پس از حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسلام (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)، شرکت گلبهار زاینده رود در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز رشته شغلی مراقب سلامت ماما بصورت شرکتی به تعداد ۱نفر (خانم) برای شبکه بهداشت شهرستان خوانسار به شماره مجوز ۱۵۵۴/۶۷/۱۲/د مورخ ۲۲/۰۷/۱۴۰۲افراد واجدشرایط را از طریق سنجش توانمندیهای عمومی(آزمون کتبی)و سنجش توانمندیهای تخصصی (مصاحبه شغلی) یا توامان پس ازطی کردن مراحل گزینش وسایر ضوابط به صورت شرکتی جذب نماید.

بخش اول : تعاریف

آزمون کتبی: سنجش دانش عمومی داوطلبان که به صورت آزمون کتبی برگزار می شود و مفاد امتحانی آن براساس ترکیب اطلاعات عمومی و رشته شغلی مربوطه می باشد.

مصاحبه شغلی: سنجش حضوری توانمندیهای تخصصی است که ازطریق آزمون کتبی قابل سنجشنمی باشد۰

داوطلب آزاد: به شخصی اطلاق میشود که در زمان ثبت نام، مشمول سهمیه ایثارگران، سهمیه معلولین وشاغل درشرکتهای طرف قرارداد بر اساس تامین نیروی انسانی نمی باشد.

داوطلب بهزیستی: به فردی اطلاق می شود که با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از ۳ درصد سهمیه جذب قانون حمایت از حقوق افراد بهزیستی می باشد.

داوطلب ایثارگر: ایثارگران شامل موارد زیر هستند :

الف ( ایثارگران سهمیه بیست وپنج(۲۵درصد)

ب)ایثارگران سهمیه پنج(۵درصد)

جانبازان

رزمندگا ن با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

آزادگان

همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

همسر و فرزندان شهدا

فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد

همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت

همسر و فرزندان آزادگان داراییک سال و بالای یک

سال اسارت

پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

تذکر: مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از :

۱. معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود

۲. معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی

اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل

۳. معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران

بخش دوم : شرایط عمومی و اختصاصی جذب شرکتی

الف) شرایط عمومی داوطلبان:

– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح درقانون اساسی

داشتن تابعیت ایران

داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

نداشتن منع جذب در،دستگاه­های دولتی به­ موجب آرای مراجع قانونی

داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه­های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

عدم اشتغال در شرکتهای خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(به صفحه تذکرات مراجعه فرمایید.)

داشتن سلامت جسمانی وروانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن جذب می­شوند بر اساس سنجش سلامت (طب کار)

ب) شرایط اختصاصی داوطلبان:

– شرایط سنی: داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثر ۴۰ سال تمام تا تاریخ انتشار آگهی

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

  1. جانبازان ،آزادگان فرزندان شهدا ،فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف هستند.
  2. سایر مشمولین سهمیه ۲۵ درصد و ۵درصد در صورت ثبت نام درآزمون، مکلف به رعایت حداکثرسن های اعلام شده در ذیل می باشند و در غیر این صورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد.
  • پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان ۵ سال
  • داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها

۳)داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف (اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق.

۴) به استناد بند الف ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ / ۰۷ / ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود(خانم) .

۵) داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در مؤسسه و سایر مؤسسات تابعه وزارت مطبوع و یا شرکتهای خدمات پیمانکاری تامین نیرو طرف قرارداد آنها (خرید خدمات تامین نیروی انسانی) به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ فراخوان با مؤسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان ۵ سال.

۶) سابقه مشمولین موضوع تبصره ۴ ماده ۳۴ آیین نامه اداری استخدامی (مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتی) حداکثر به مدت ۵ سال قابل محاسبه است.

نکته: مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از ۱۵ سال بیشتر نخواهد بود.(ایثارگران تابع قوانین و مقررات مربوطه می باشند)

شرایط بومی: (به استثناء مرکز استان(

*داوطلبان بومی شهرستانی(خوانسار) باید متولد یا ساکن با سابقه ده سال سکونت درهمان شهر ستان با شد، بومی بودن افرادازطریق ذیل احرازمی گردد:

الف) شهرستان محل تولد مندرج درشناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا(شهرستان خوانسار ) یکی باشد.

ب) استفاده از اولویت بومی ازطریق سکونت به موجب تایید ساکن بودن وحداقل ۱۰سال سکونت با ارایه استشهاد محلی(براساس فرم ذیل) ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل)درشهرستان خوانسار مورد تقاضا خواهد بود.

تبصره :داشتن گواهی تحصیلی درمقاطع تحصلی ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان درشهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهر ستان مربوطه می تواند بعنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارایه استشهاد محلی مبنی برتایید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان محل موردتقاضا ملاک محا سبه قرارگیرد.

– مدرک تحصیلی :

صرفاً مدرک تحصیلی کارشناس مامایی

بخش سوم: محل/محل های مورد تقاضا

محل جغرافیایی خدمت

تعداد مورد نیاز

جنسیت

شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی

توضیحات

زن

مرد

شبکه بهداشت شهرستان خوانسار

۱ نفر

*

صرفاً کارشناس مامایی

بخش چهارم: مراحل ثبت نام در آزمون

الف) نحوه وزمان ثبت نام متقاضیان:

متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از ساعت ۸ صبح مورخ ۱۴/۰۸/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۲۴ مورخ۱۸/۰۸/۱۴۰۲ نسبت به ثبت نام الکترونیکی در سامانه به نشانی اینترنتی : https://payam98.ir اقدام وکد رهگیری دریافت نمایند.

نکته۱: به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و به هیچ وجه مدت ثبت نام تمدید نخواهد شد.

ب) مدارک مورد نیاز ثبت نام درآزمون

-بارگذاری تصویر اصل مدرک تحصیلی

– بارگذاری تصویر اصل کارت ملی(پشت و رو)

– بارگذاری تصویر اصل شناسنامه بانضمام تمام صفحات آن (در صورت دارابودن همسر و فرزندان جهت بررسی ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی)

– بارگذاری تصویر اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

– بارگذاری تصویر اصل پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیرا پزشکان یا معافیت از آن یا اشتغال به تداوم طرح به همراه تصویر آن

– بارگذاری تصویر اصل مدارک دال بر ایثارگری (برای دارندگان سهمیه ایثارگری)

-بارگذاری تصویر اصل گواهی معلولیت (معلولین عادی) حسب مورد از مراجع ذیربط (سازمان بهزیستی)

– بارگذاری عکس ۴×۳ پرسنلی بدون حاشیه ها ی اضا فی که در سال جاری گرفته شده باشد .

  • حداقل حجم فایل عکس ۵۰ کیلو بایت و حداکثر ۱۰۰ کیلوبایت و در قالب JPG باید باشد .
  • اسکن عکس از روی کارت های شناسایی کارت ملی، شناسنامه و مدارک مشابه قابل قبول نمی باشد .
  • عکس متقاضیان زن باید با حجاب و صورت آنان به طور کامل مشخص باشد .
  • در صورت استفاده از عکس غیرمعتبر، ثبت نام متقاضی باطل می شود و اجازه شرکت در آزمون را ندارند.
  • بارگذاری اصل فیش پرداختی حق ثبت نام به مبلغ ۲،۳۰۰،۰۰۰ ریال (معادل دویست و سی هزار تومان ) به حساب ذیل:

ج) زمان و مکان برگزاری آزمون: داوطلبان مکلف هستند سامانه های اینترنتی به آدرس،https://payam98.ir https://mui.ac.ir , جهت اطلاع رسانی را برای زمان و مکان آزمون کتبی و مصاحبه شغلی یا توامان، روزانه بررسی نمایند. ضمنا پیامک هم برای داوطلب ارسال خواهد شد. بنابر این شماره تلفن همراهی را در زمان ثبت نام در سامانه https://payam98.ir ثبت گردد که دائما فعال و دردسترس باشد.

بدیهی است با توجه به موارد ذکر شده در صورت هرگونه عدم آگاهی از اطلاع رسانی مراحل فراخوان جذب نیرو صرفاً بر عهده داوطلب خواهد بود و حق هرگونه اعتراض از ایشان سلب خواهد گردید.

بخش پنجم: نحوه پذیرش داوطلبان و اعلام نتایج :

الف) تعیین حد نصاب آزمون کتبی :

حد نصاب آزمون کتبی = ۵۰درصد میانگین نمره کل سه نفر دارای بالاترین امتیاز

– کسب حدنصاب نمره آزمون کتبی برای مشمولین ۲۵ درصد الزامی نمی باشد.

-کسب حدنصاب نمره آزمون کتبی برای مشمولین ۵درصدایثارگری ،۳درصد بهزیستی و سهمیه آزاد الزامی است.

ب) نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول(آزمون کتبی) به میزان سه برابرظرفیت محل جغرافیایی خدمت با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه جهت انجام مصاحبه شغلی و آمادگی تست جسمانی، درسایت شرکت به آدرسhttps://payam98.ir بارگذاری می گردد.

ج) بررسی و جمع بندی امتیاز مکتسبه:

– ۷۰درصد نمره سنجش توانمندیهای عمومی(آزمون کتبی) و ۳۰ درصد نمره سنجش توانمندیهای تخصصی (مصاحبه شغلی) ملاک امتیاز می باشد.

تبصره: موارد زیر به حداکثر نمره مکتسبه (۷۰درصد +۳۰درصد) اضافه می گردد:

– نمره مکتسبه داوطلبان بومی شهرستان با ضریب یک و چهاردهم( ۴ / ۱) محاسبه و ملاک عمل قرارمی گیرد.

– به استناد بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ / ۷ / ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به متأهل و نیز هر فرزند دو درصد و مجموعاً حداکثر تا ده درصد نمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد (خانم/آقا) .

د) اعلام نتایج:

-از کل مجوز آگهی ۳۰ درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص مییابد. از ۳۰ درصد مورداشاره ، بیست وپنج ( ۲۵ ) درصد به جانبازان وآزادگان فاقد شغل وفرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج ( ۲۵ ) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج(۵) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها وهمسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج ( ۲۵ ) درصد وآزادگان زیریکسال اسارت اختصاص می یابد.

-پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط و براساس نمره فضلی صورت خواهدپذیرفت.

-سهمیه بهزیستی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره فضلی ازسه (۳) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.( معلولین بایدتوانایی لازم برای انجام کاری که برای آن جذب میشوندرابراساس نظریه سنجش سلامت (طب کار) داشته باشند)

-کسب حد نصاب ۵۰ درصد مجموع کل آزمون جهت باقی ماندن فرد داوطلب در بانک ذخیره نیرو(رزرو) برای داوطلبان الزامی است.

-در رشته محل هایی که صرفا یک مجوز به کارگیری وجود دارد اعمال هرگونه سهمیه وجاهتی ندارد و ملاک پذیرفته شده صرفاً به ترتیب نمره فضلی خواهد بود.

بخش ششم: تذکرات و توصیه های کلی

– ثبت نام نیروهای شاغل در شرکتهای طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشروط میباشد. نیروهای شاغل در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد (تأمین نیروی انسانی) فقط با اعلام انصراف یک ماه قبلی و کتبی یا اتمام قرارداد و یا ارائه تسویه حساب امکان شرکت در فراخوان (آزمون/مصاحبه/ترکیبی) سایر شرکت های مورد اشاره (حتی رشته شغلی دیگری) را خواهند داشت.

-داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلی(مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) آنان مطابق با عناوین مدرک تحصیلی(مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی جذب یکسان بوده و همچنین مدرک تحصیلی ثبت نامی(مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) داوطلب، در متن گواهینامه موقت وی درج گردیده باشد.

– مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود واگر در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقدشرایط مندرج در آگهی است از ادامه خدمت فرد خاطی جلوگیری خواهد شد و داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت عقد قرارداد و شروع بکار، قرارداد فرد مزبور لغو وبلااثرمی گردد و حق اعتراض از داوطلب برابرقوانین ومقررات مربوطه سلب می شود.

-داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند. لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن، اولین روز ثبت نام می باشد.

ضمایم (فرم بومی)

C:\Users\Sibetalaee\Desktop\فرم استشهاد محلی.jpg111.jpg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.