زمانبندی آزمون رشته شغلی علوم پزشکی اصفهان

به اطلاع داوطلبین محترم رشته های شغلی دانشگاه علوم پزشکی می رساند زمانبندی آزمون الکترونیک مطابق جدول زیر می باشد
جهت پرینت کارت داوطلبی به پنل کاربری خود مراجعه نمایید.

عنوان شغلی روز آزمون ساعت آزمون
متصدی خدمات ۲۴ بهمن ساعت ۹ پارت اول و ساعت ۱۱:۳۰ پارت دوم و ساعت ۱۳:۳۰ پارت سوم

کمک پرستار ۲۵ بهمن ساعت ۰۹:۰۰
کارشناس اتاق عمل ۲۵ بهمن ساعت ۰۹:۰۰
کارشناس پرستاری ۲۵ بهمن ساعت ۱۱:۳۰
کارشناس فناوری اطلاعات ۲۵ بهمن ساعت ۱۱:۳۰
کارشناس مددکاری بهداشت و درمان ۲۵ بهمن ساعت ۱۱:۳۰
کارشناس رادیولوژی ۲۵ بهمن ساعت ۱۳:۳۰
کارشناس امور مالی ۲۵ بهمن ساعت ۱۳:۳۰
کارشناس علوم آزمایشگاهی ۲۵ بهمن ساعت ۱۳:۳۰
راننده آمبولانس ۲۶ بهمن ساعت ۰۹:۰۰
کارشناس مامائی ۲۶ بهمن ساعت ۰۹:۰۰
کارشناس بهداشت حرفه ۲۶ بهمن ساعت ۰۹:۰۰
کارشناس تغذیه ۲۶ بهمن ساعت ۰۹:۰۰
کارشناس هوشبری ۲۶ بهمن ساعت ۱۱:۳۰
تکنسین داروئی ۲۶ بهمن ساعت ۱۱:۳۰
کارشناس مهندسی پزشکی ۲۶ بهمن ساعت ۱۱:۳۰
کارشناس فناوری اطلاعات سلامت ۲۶ بهمن ساعت ۱۱:۳۰
کارشناس امور دفتری ۲۶ بهمن ساعت ۱۱:۳۰
کارشناس مواد خوراکی آشامیدنی ۲۶ بهمن ساعت ۱۱:۳۰
کارشناس امور اجرایی ۲۶ بهمن ساعت ۱۱:۳۰
کارشناس گفتاردرمانی ۲۶ بهمن ساعت ۱۱:۳۰
کارشناس تاسیسات ۲۶ بهمن ساعت ۱۱:۳۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.